REPORTAGE - GOLF

Ordförandeord: Pelle Sättare

Vi befinner oss i en situation som vi aldrig tidigare har upplevt. När de första signalerna om Coronaviruset och Covid-19 kom var det svårt att förstå vilka enorma konsekvenser detta skulle komma att få. Vi lever nu med restriktioner och rekommendationer, vilka vi måste ta på största allvar för att tillsammans ta oss igenom denna extraordinära situation.

4 juni 2020
Foto: Fredrik Persson

"Alla mynt har två sidor", vilket gäller även i denna svåra situation, där vissa branscher upplever ett uppsving i sin verksamhet samtidigt som andra branscher kämpar för sin existens. På våra golfklubbar i landet ser vi att det har spelats väldigt mycket golf under årets första 4-5 månader. Detta beror säkerligen på att vi bedriver vår verksamhet utomhus samt att vi inom golfen under ca 100 år naturligt har byggt in ett säkerhetsavstånd på "två armlängder" då klubban i sig är farlig för de som befinner sig nära den som slår.

Vår utmaning är naturligtvis att analysera detta, för att säkerställa att intäkterna, över tid stärks i den omfattning som efterfrågan ökar. Flera golfklubbar lever nu i ett läge där spelet ökar med ca 50% samtidigt som intäkterna sjunker då tillresta, betalande gäster uteblir. Många golfklubbar, vilka normalt har spel från medlemmar och gäster från närregionen upplever en start på säsongen som är gynnsam ekonomiskt. Med ökat speltryck följer ökat slitage på våra banor, där de flesta klubbar saknar ekonomiska medel för att ta hand om detta.

Oavsett klubbens ekonomiska situation har alla ett behov av att kontinuerligt stämma av läget och att fatta beslut tätare än vad vi normalt gör. För att hantera detta i en tid där vi ska upprätthålla social distans har vi lärt oss att genomföra möten på via digitala kanaler och tjänster. Att genomföra möten på detta sätt är säkerligen något som kommer att stanna även efter att vi lämnar Coronapandemin bakom oss. I människans natur ligger att vi utvecklas som mest när tiden så kräver.

Vi måste nu lyfta blicken och se hur vi framöver säkrar kompetensförsörjningen till vår bransch i tider där stora förändringar och omstruktureringar är att vänta. Vi är en attraktiv bransch, där många utövar vår sport, vilket skapar förutsättningar för att vara ännu mer attraktiva arbetsgivare.

För Gröna arbetsgivare ser vi att vår position som samlande kraft för att stödja golfklubbarna blir än mer viktig i tider som denna då en stor osäkerhet råder avseende framtiden för såväl vår bransch som för andra branscher. Mot bakgrund av detta är ditt engagemang viktigt, då vi som organisation inte är starkare än våra medlemmar tillsammans.

Är det någon gång vi ska våga utmana befintliga strukturer för att ge golfen en ännu mer ljus framtid, är det kanske nu...

Pelle Sättare
Ordförande, golfsektionen