NYHET - CORONAINFORMATION

Avstämning av korttidsarbete

Nu finns information om hur man ska gå till väga när det gäller avstämningen av korttidsarbete. Tre månader efter att ansökan om korttidsarbete godkänts ska en avstämning göras.

29 maj 2020
Foto: Fredrik Persson

Uppdaterad 5 juni 2020
Vid avstämningen kan man också ansöka om ytterligare stöd. Den 16 juni kommer Tillväxtverket öppna tjänsten där företag som sökt stöd från mars ska göra en avstämning och har möjlighet att söka ytterligare stöd. Företagen kommer också att få ett påminnelsemejl från Tillväxtverket i samband med att avstämningen öppnar.

Uppdatering:
Tillväxtverket senarelägger avstämningsperioden för de företag som har fått stöd för korttidsarbete med start i mars och ska göra sin avstämning i juni. Istället för att ske mellan 1-15 juni, som de först meddelat sker den nu mellan 16-30 juni.

Anledningen är att Tillväxtverket behöver mer tid för att få klart systemet för avstämning som möjliggör kontroller som säkrar att skattemedel används på rätt sätt och som samtidigt underlättar för företagen att göra rätt.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida