NYHET - SKOGSBRUK & PRISER & UTMÄRKELSER

Årets Unga Skogsentreprenör 2021 är Fredrik Gustafsson

Gröna arbetsgivare har utsett Fredrik Gustafsson, Sonö Jord & Skog AB, till Årets Unga Skogsentreprenör. Han prisas för sina goda kundrelationer och sitt ledarskap vilket resulterat i en konkurrenskraftig verksamhet.

16 november 2021
Maud Petri Rådström med vinnaren Fredrik Gustafsson.
Foto:

Under Coronaåret 2020 delades inget pris för Årets Unga Skogsentreprenör ut så årets utnämning innebär en återgång till det normala. Juryn fick in ett flertal bra nomineringar till årets pris, men till slut landade valet på Upplandsbaserade Fredrik Gustafsson som driver Sonö Jord & Skog AB. Prisutdelning skedde vid Skogsentreprenörernas årsstämma den 12 november.

Han sällar sig nu till en samling pristagare som alla gjort fina insatser i de svenska skogarna.

– Det känns otroligt bra och prestigefyllt att få priset, som ett kvitto på att man gör något bra. Mitt råd till andra yngre arbetsgivare är att satsa 100 procent på det du gör, om inte glöden finns där så kommer du att få det kämpigt. Att hitta duktiga medarbetare som även de brinner för sitt jobb är otroligt viktigt. Se till att uppskatta dina anställda för att företaget vore ingenting utan dem, kemin mellan chefen och de anställda ska vara lättsam, säger Fredrik Gustafsson.

Det var Fredriks morfar som grundade aktiebolaget Sonö AB och sedan 2018 är det Fredrik som äger och driver det.

Priset har en viktig roll

Priset Årets Unga Skogsentreprenör delas ut till en ung och framstående entreprenör inom skogsbruk. Utmärkelsen har en viktig roll för branschen av flera skäl - dels som inspirationskälla för att utveckla befintliga och nystartade företag, men även för att sprida en positiv bild av skogsbruket som kan öka kännedomen och attraktionskraften. Priset har delats ut sedan 2008, och är på 50 000 kronor.

– Det är viktigt att vi kommunicerar en modern, positiv och sanningsenlig bild till de målgrupper som står inför olika yrkesval. I det arbetet vill vi gärna lyfta fram unga, goda förebilder för att öka statusen och attraktionskraften. Vi hoppas även att det kan tjäna som inspiration till andra unga att starta företag, säger Maud Petri Rådström, ansvarig för skogssektionen på Gröna arbetsgivare och utdelare av priset.

Juryns motivering

Fredrik Gustafsson har utvecklat sitt företag till att hålla hög leveranskvalitét i tät dialog med kunderna, vilket resulterat i stor kundnöjdhet. Hans ledningsfilosofi bygger på att skapa en trivsam arbetsplats genom delegerat ansvar och hög tillit till medarbetarna, något som genomsyrar företagets personalpolitik. Högt ställda förväntningar på sig själv och sitt företag tar sig uttryck i god ekonomi och en konkurrenskraftig verksamhet. Fredrik Gustafsson är ett föredöme för nuvarande och kommande skogsentreprenörer.

Juryn har bestått av:

  • Marie Stålnacke – HR-chef Sveaskog och ordförande i SYN
  • Håkan Nilsson – Skogsentreprenörerna
  • Maud Petri Rådström – sektionsansvarig skog Gröna arbetsgivare