NYHET - SKOGSBRUK

Kommentar till artikelserie i DN om skogsbruket

I artiklarna anklagas företagare inom skogsvård för att bryta mot kollektivavtalen. Gröna arbetsgivare delar inte bilden, som beskrivs av främst GS-facket, att det här är något utbrett som genomsyrar branschen.

17 maj 2021
Foto: Fredrik Persson

Gröna arbetsgivare är en arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavatal och företräder medlemsföretagen i arbetsrättsliga frågor. Företagens affärsmässiga avtal och relationer ligger utanför vårt uppdrag. Det arbetsgivarorganisationen gör är att företräda medlemsföretagen i deras relation med sina anställda.

Det innebär att Gröna arbetsgivare förhandlar med facket vid en eventuell tvist som då drivs av facket. Under förhandlingen läggs argumenten fram och parterna söker hitta en lösning på konflikten utifrån vad som kommits överens i kollektivavtalen. Kollektivavtalen med MBL-förhandlingar är grunden i den svenska modellen.

GS-facket påstår att företagen inom skogen brister i kollektivavtalsefterlevnaden, men samtidigt har Gröna arbetsgivare under de senaste åren fått ytterst få centrala förhandlingsframställan från GS-facket avseende förhandlingar om frågor som rör utländsk arbetskraft.

Självklart ska de kollektivavtal som förhandlas av arbetsgivarorganisationer och fackförbund följas. Det gäller för såväl arbetsgivare som anställda. Om avtalen inte följs har bägge parter möjlighet att förhandla.

GS påstår att Gröna arbetsgivare motsätter sig att GS-facket ska kunna komma till arbetsplatser där de inte har medlemmar. Det är helt enkelt inte sant. Det står GS-facket fritt att kontakta företag och komma överens om att träffa arbetstagarna på sin arbetsplats. Detta regleras i Utvecklingsavtalet, som reglerar rätten till facklig information. Vår rekommendation till företagen är att acceptera besök från facket så att deras information även når oorganiserade.

När det kommer till arbetsolyckor är vi och GS eniga. Ingen ska behöva dö på jobbet. Vi arbetar kontinuerligt såväl med våra medlemsföretag som berörda fackföreningar i arbetsmiljöfrågor.

Vad gäller de enskilda fall som tagits upp i DN:s rapportering kommenterar vi inte enskilda företag.