NYHET - SKOGSBRUK

Regeringen vänder i frågan om artskyddsförordningen

I en artikel i SVT i dag meddelar regeringen att artskyddsförordningen ska ändras, och förändringen ska vara genomförd redan inom de närmaste månaderna. Ändringen ska undanröja den situation skogsägare hamnat i med den nya strikta tillämpningen av artskyddet där hänsyn ska tas till varje enskild fågel vid avverkning (det som har kommit att kallas ”den nya ordningen i skogen”).

3 mars 2022
Foto: Mikael Nyander

Frågan har väckt stor debatt, och skogsägare samt branschorganisationer har flaggat för att konsekvensen av "den nya ordningen i skogen" blir att skogsbruket måste upphöra under fyra månader om året då det är häckningsperiod. För Gröna arbetsgivares medlemsföretag inom skogssektionen skulle detta kunna leda till arbetsbrist, att personal behöver sägas upp, eller att det blir svårt för skogliga arbetsgivare att ha tillsvidareanställda om verksamheten tvingas ligga nere under en stor del av året.

Nedan har vi sammanfattat hur frågan har utvecklat sig under den senaste tiden, och där finns även länkar till mer information.

  • I början av februari i år meddelade Skogsstyrelsen vad som kommit att kallas "den nya ordningen i skogen", nämligen att skogsägare bl.a. behöver visa hänsyn till enskilda individer av fåglar när en avverkning planeras. Enligt Skogsstyrelsen är det en följd av ett avgörande från EU-domstolen avseende den svenska artskyddsförordningen, vilket är en implementering av EU:s fågeldirektiv.

Läs mer: Skogsstyrelsens pressmeddelande 10 februari 2022

  • Samtidigt som Skogsstyrelsen konstaterade att dessa regler gäller idag, framförde generaldirektören stark kritik mot denna "nya ordning" som menades bli en hårt ådragen handbroms för skogsnäringen och landets skogsägare, och därmed också ge konsekvenser för samhället.

Läs mer: Skogsstyrelsens generaldirektör, debattinlägg 17 februari 2022 

  • Branschorganisationer och skogsägare stämde in i Skogsstyrelsens kritik mot "den nya ordningen". Det framfördes att det i princip innebär att allt skogsbruk måste upphöra under häckningsperioden, vilket är fyra månader om året. Det beräknades medföra en kostnadsökning om 33 procent. Regeringen uppmanades att rätta till artskyddsförordningen innan virkesflödena störs.

Läs mer: Branschorganisationen Skogsindustrierna och skogsägares debattinlägg, DN debatt 1 februari 2022 
Läs även: LRF Skogsägarna

  • Enligt en artikel på SVT meddelar nu regeringen att artskyddsförordningen ska ändras, och förändringen ska vara genomförd redan inom de närmaste månaderna. Ändringen ska undanröja den situation skogsägare hamnat i med den nya strikta tillämpningen av artskyddet där hänsyn ska tas till varje enskild fågel vid avverkning.

Se inslag: SVT 3 mars 


Medlemsföretag är som alltid välkomna att kontakta Gröna arbetsgivares jour för arbetsrättslig rådgivning (08-762 79 50 alla vardagar kl. 08.30-16.30). För mer information om artskyddsförordningen och krav på skogsägare vid t.ex. avverkning hänvisas till Skogsstyrelsen.

Biträdande förhandlingschef