NYHET - SKOGSBRUK & PRISER & UTMÄRKELSER

Grattis Karl-Oskar Isaksson, Årets unga skogsentreprenör 2022

Årets unga skogsentreprenör är Karl-Oskar Isaksson som driver Isakssons Terrängtransport i Överkalix. Att rekrytera duktig personal, hålla nere utgifter och vara noggrann med investeringar är några av anledningarna till företagets framgång. Priset på 50 000 kronor delas ut av Gröna arbetsgivare.

12 november 2022
Maud Petri Rådström, Gröna arbetsgivare, och Karl-Oskar Isaksson, Årets unga skogsentreprenör 2022
Foto: Maud Petri Rådström, Gröna arbetsgivare, och Karl-Oskar Isaksson, Årets unga skogsentreprenör 2022

– Det är väldigt roligt att det vi gör uppmärksammas! Man lägger ner så mycket tid och möda och försöker vara en god ambassadör i alla lägen för skogsbranschen, och det här är väl en bekräftelse på att man gör något rätt, säger han.

Företaget arbetar med skogsavverkning och markberedning, både föryngringsavverkning och gallring, och har varit en stabil leverantör med nöjda kunder under lång tid. Något som skiljer företaget från många andra i branschen är självständigheten.

– Så långt det går försöker vi lösa saker själva i företaget. Vi förflyttar maskinerna själva med egen lastbil och vi har egen verkstad och skruvar och lagar mycket själva. Det är ett sätt att kapa kostnader, säger Karl-Oscar Isaksson.

Viktigt att kunna prioritera

Ett modernt ledarskap innefattar både att se var och en i personalen, att våga delegera, men också att vara tydlig mot kunderna med att det är man själv och inte kunden som sätter priset på företagets tjänster, tycker Karl-Oskar.

– Sedan är det självklart att en bra ledare föregår med gott exempel.

Hans egna styrkor tror han är att han är en god lyssnare och att han är tydlig med vad han menar. Och att han har stor tillit till sin personal. Att han är rationell och bra på att prioritera det som är viktigast, är också en styrka, tror han.

– Det finns väldigt många saker att jobba med i den här branschen, och det gäller att välja var man ska lägga krutet, så att man inte lägger det på saker som inte ger någonting.

Företaget bedriver ett systematiskt och regelbundet arbetsmiljöarbete. Viktiga faktorer för trivsel tror Karl-Oskar också är att det finns fasta rutiner, fasta arbetstider, att det är ordning och reda och en avslappnad och stressfri atmosfär på jobbet. Att hitta personal är nog det svåraste för en egenföretagare idag, tror Karl-Oskar.

– Man får lägga mycket tid på att rekrytera rätt personal. Man kan tro att det är tufft att köpa en maskin för flera miljoner, men det är mycket svårare att hitta duktig personal. Jag försöker att vara väldigt konsekvent med att ta emot praktikanter för att bygga upp bra kontakter.

Måste vara mångsysslare

Grundmålet för företaget är alltid god lönsamhet, och Karl-Oskar har ett fastställt vinstmål. En mer långtgående vision är att bredda verksamheten på sikt till att även inkludera exempelvis traktplanering och virkesköp. Förutsatt att det finns ett behov hos kunderna förstås.

Det bästa med att arbeta i skogsbranschen tycker han är att det finns så mycket att jobba med, och så många sätt att göra saker på. Att sortera ut vad som är det viktiga är både roligt och svårt, tycker han. Man måste vara lite av en mångsysslare. Och det är också en bransch under ständig utveckling.

Hur han ska fira utmärkelsen har han inte bestämt än. Nästa år fyller företaget 50 år och kanske blir det dubbelt firande då.

Har du några råd till andra unga skogsentreprenörer?

– Ja många! Framför allt att distansera sig till företaget och se det som en ekonomisk verksamhet. Går man in för personligt i ett företag så tar man inte riktigt rationella beslut i alla lägen. Sedan är det viktigt att man själv sätter pris utifrån vilken vinst man behöver och vad man har för mål. Att nätverka med andra entreprenörer och folk i branschen för att diskutera det man håller på med och höra hur andra jobbar är också väldigt utvecklande för ens egen verksamhet.

Juryns motivering

Karl-Oskar Isaksson driver sitt företag med såväl hög produktivitet som hög leveranskvalitet, vilket resulterat i stor kundnöjdhet. Detta tillsammans med ett fokus på företagande, ledarskap och arbetsmiljöfrågor gör att juryn valt att utse Karl-Oskar till årets unga skogsentreprenör. Karl-Oskar Isaksson är ett föredöme för nuvarande och kommande skogsentreprenörer.

Juryn har bestått av:

  • Maud Petri Rådström – Sektionsansvarig skog, Gröna arbetsgivare
  • Marie Stålnacke – HR-chef Sveaskog, ordförande i SYN (Skogsbrukets yrkesnämnd)
  • Magnus Nilsson – verksamhetsledare, Skogsentreprenörerna
Om priset

Priset Årets unga skogsentreprenör delas ut till en ung och framstående entreprenör inom skogsbruk. Utmärkelsen har en viktig roll för branschen av flera skäl – dels som inspirationskälla för att utveckla befintliga och nystartade företag, dels för att sprida en positiv bild av skogsbruket som kan öka kännedomen och attraktionskraften. Priset har delats ut sedan 2008 och är på 50 000 kronor.