NYHET - CORONAINFORMATION

Korttidspermittering på 80 procent kvar till och med april

Regeringen vill nu förlänga möjligheten för företag att använda korttidspermittering upp till 80 procent i ytterligare en månad. Under förlängningen ska staten fortsatt stå för 75 procent av kostnaden.

19 februari 2021
Foto: Fredrik Persson

Nästan 600 000 svenskar har varit korttidspermitterade under krisen och många företag använder fortfarande möjligheten till korttidspermittering under pandemin.

Stödet för korttidspermittering har förstärkts i januari, februari och mars 2021 på så sätt att arbetstiden för anställda ska kunna minskas med upp till 80 procent. Regeringen vill nu förlänga den möjligheten i ytterligare en månad, alltså till och med april.

Samtidigt som den förstärkta nivån i stödet förlängs så kommer subventionsgraden ligga kvar på 75 procent i april i stället för att sänkas till 50 procent som tidigare beslutats. Subventionsgraden är den andel av kostnaden för arbetstidsminskningen som staten står för.

Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Det krävs ett lokalt kollektivavtal för att kunna använda sig av korttidspermittering.

Förslaget föreslås träda i kraft den 29 mars 2021. Finansdepartementet skickar idag, den 19 februari, en promemoria med förslaget på remiss. Det bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.