NYHET - CORONAINFORMATION

Möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar med ytterligare en månad

I en promemoria som Finansdepartementet skickat ut på remiss föreslås att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare en månad samt att en möjlighet att välja månaden januari 2021 läggs till. Samtidigt sänks nivån på anståndsavgiften.

23 februari 2021
Foto: Fredrik Persson

I dag får anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbets­givaravgifter beviljas för högst sex redovisningsperioder. Nytt är att anstånd för sådana skatter och avgifter föreslås kunna beviljas för ytterligare en redovisningsperiod, det vill säga för högst sju redovisningsperioder

I promemorian föreslås även att anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2021. Det innebär bland annat att fler företag som har startats under 2020 får möj­lighet att ta del av likviditetsstödet. Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari-december 2020.

Förslaget innebär alltså att ytterligare en valbar månad läggs till. Detta gäller avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt mervärdesskatt som redovisas månadsvis. Möjligheter att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer ingående om vad som gäller för anstånd