REPORTAGE - GRÖNA NÄRINGAR

Mjukglass och magkänsla – framgångsrika metoder hos Etni

De gröna näringarna rymmer mycket – och kanske inte alltid det du tror. Ett trädgårdsanläggningsföretag med mjukglassmaskin, utpräglat miljötänk och magkänsla som affärsidé. Möt Etni som ser medlemskapet i Gröna arbetsgivare som en seriositetsstämpel.

28 oktober 2022
Etni.
Foto: Anna Levin

Vid trädgårds- och utemiljöföretaget Etnis huvudingång står ett gigantiskt insektshotell, inbyggt i en plåtkonstruktion med företagets namn, sedumplantering på toppen och invändig belysning. Hotellkonstruktionen säger något både om Etnis miljöprofil och om andan på företaget.

– Det kanske blev ett lite större projekt än jag tänkt mig. Men jag fick en idé och jag gillar att ge folk fria händer och ansvar, så vår trädgårdsdesigner fick rita och andra anställda byggde och svetsade. Nu funderar vi faktiskt på att börja sälja in hela idén med insektshotellet, berättar Etnis grundare och ägare Björn Olovsson entusiastiskt.

Företaget sysslar med skötsel av utomhusmiljöer, trädgårds- och markanläggning och bekämpning av invasiva växter. Kunderna finns framför allt i Stockholm, men när det gäller invasiva växter har Etni uppdrag från Gävle i norr till Halmstad i söder.

Björn Olovsson startade Etni 2014 tillsammans med tre tidigare kollegor. Idag är han ensam ägare. Företaget har vuxit snabbt och omsätter i år över 50 miljoner kronor.

Carola Tunström, vd Etni, och Björn Olovsson, grundare och ägare Etni. Foto: Anna Levin

Tvekar inte att förverkliga visioner

När man kliver in i företagets fikarum är doften av popcorn är det första som möter en. Inte alla företag har en popcornmaskin. Eller en mjukglassmaskin för den delen. Men det har Etni. Man anar att även detta har något med ägarens kreativa infall att göra. Och att han månar om trivsel.

– Jag får idéer och chansar ibland. Det kan vara mjukglass, men också att anställa personer jag ville ha innan vi hade kunder, eller köpa in maskiner jag trott på utan att vara säker på om det skulle löna sig. Ska man våga måste man vara beredd att ta konsekvenserna. Men det har gått bra.

Ett exempel på maskiner som Björn Olovsson pratar om är den jättelika hetvattenmaskinen för ogräsbekämpning. Den har sensorer som känner av klorofyllet i växterna och släpper bara ut vatten där det behövs.

– Den är som ett litet rymdskepp. Vi har tre sådana här maskiner, och vi är ensamma i Stockholm om att ha dem. Kapaciteten motsvarar en ogräsrensad yta på mellan tre och sex fotbollsplaner per dag, berättar Björn.

Tydlig miljöprofil

De flesta av företagets bilar och alla trädgårdsmaskiner går på el, och till årsskiftet kommer 70 procent av bilparken att vara eldriven. Några bilar som behöver kunna ta tyngre last eller dra tungt kommer dock fortsatt att gå på gas eller diesel.

– Kunderna uppskattar både miljötänket och att våra bilar och maskiner är tysta. Det händer att folk förundrat tittar på när vi klipper gräs – det är tyst och elgräsklipparen styrs med en joystick. Ur arbetsmiljösynpunkt är det också en fördel med mindre buller och vibrationer.


Den ogräsrensande hetvattenmaskinen och en eldriven gräsklippare. Foto: Etni respektive Anna Levin

Förutom eldrivet är Etnis ambition att inte använda kemikalier. Bekämpningen av invasiva växter med hetvatten är en metod som de är ganska ensamma om i Sverige. Sedan några år är det lagkrav på bekämpning av invasiva växter som exempelvis jätteloka och lupin.

Hetvattenmetoden går ut på att träffa växtens tillväxtpunkt med nära 100-gradigt vatten. Var tillväxtpunkten sitter är olika på olika växter, det kan vara ovan eller under jord. Hur lång behandling som behövs skiljer sig också åt för olika växter.

– Jämfört med kemisk bekämpning är hetvatten en dyrare metod. Men fördelarna är förstås att den är miljövänlig och kan användas överallt, även i skyddade naturområden och nära vatten, förklarar Björn Olovsson.

Fakturerar slottet

Kunderna är bland annat kommuner, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Uppdragen är blandade. Etni ansvarar exempelvis för utemiljön kring kulturfastigheterna i Stockholms stad. Det handlar om hus från 1600-talet, bland annat på Fjällgatan, i Gamla stan och på Djurgården. Ingenting får förnyas, och det ställer stora krav på kunskap och ofta dialog med de boende. Ett annat speciellt uppdrag är ogräsbekämpning med hetvatten på Kungliga Djurgården.

– Det känns lite speciellt att skicka fakturan till Kungliga slottet! Förhoppningsvis får vi också kalla oss kunglig hovleverantör snart, eftersom vi haft uppdraget i tre år, säger Carola Tunström, som är vd för Etni.

Svårt att hitta personal

Att hitta ny personal med rätt kunskaper är hopplöst, enligt Björn Olovsson. Det är få som söker de jobb som finns, och av dem som kommit via Arbetsförmedlingen är det får som stannat. Arbetsledare är extra svårt att hitta.

Som tur är har vi fått duktiga sökande från andra länder och vi internutbildar när det behövs.

– Det är svårare att rekrytera till ett säsongsarbete. Som tur är har vi fått duktiga sökande från andra länder och vi internutbildar när det behövs, säger Björn.

För Etni är sommarhalvåret av naturliga skäl det mest hektiska. Många är säsongsanställda och jobbar från mars till slutet av oktober. De flesta av säsongsarbetarna kommer från utlandet. Totalt är det sex eller sju nationaliteter på företaget. Flera av de säsongsanställda återkommer till företaget år efter år. Det blir ett kärt återseende varje gång. Baksidan är att de också lämnar efter varje avslutad säsong.

– Det är familjärt hos oss, våra anställda månar om företaget och om kvalitet. De tar och får eget ansvar. De känner en stolthet över företaget och yrket. Så här års är det många avsked och tårar varje vecka, berättar Carola Tunström.

Etni är stolta över att ha lyckats bli ISO-certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och det har inneburit att rutiner, policyer, uppföljning och dokumentation blivit mer uppstyrt.

–  I somras firade vi certifieringen med en fest för anställda och underentreprenörer där de också fick källsortera, gå skyddsrond och träna nödlägesberedskap med ett oannonserat fejkat brandlarm. Det var ett både lärorikt och roligt sätt att skapa delaktighet kring vad certifieringen handlar om, berättar Carola Tunström.

Medlemskapet en konkurrensfördel

Etni har varit medlemmar i Gröna arbetsgivare sedan företagets start.

– Det är en trygghet och en konkurrensfördel att ha kollektivavtal. Det är en seriositetsstämpel. Dessutom är det förstås många kunder som kräver kollektivavtal. Jag tycker det är viktigt att ha ett bra samarbete både med Gröna arbetsgivare och med facket, säger Björn.

Etni
  • Skötsel av utemiljö och grönytor, markanläggning, projektering, design och plantering, vinterunderhåll, bekämpning av invasiva arter
  • Verksamhet främst i Stockholm, men även på vissa andra ställen i landet
  • Antal anställda: 49, varav 24 årsanställda, resten säsongsanställda