REPORTAGE - GRÖNA NÄRINGAR

”En av våra gruppchefer har dött i strid”

Skogen är en självklar del av de gröna näringarna. Kenneth Söderström i jämtländska Rätan har haft skogen som arbetsplats sedan tonåren. Han driver Qvarnsjö Skogstjänster, som vid sidan av huvudsysslan plantering och röjning även har en vedfabrik.

21 februari 2023
Kenneth Söderström, Qvarnsjö Skogstjänster
Foto: Ole Nordin

2017 var det senaste normala året. Sedan kom brandsommaren 2018 och efter det corona. Och nu är det krig i Ukraina och skakig ekonomi. Som ägare till ett skogsföretag med säsongsbunden verksamhet har Kenneth Söderström fått vänja sig vid hög stressnivå och stor osäkerhet. Än vet han inte hur många medarbetare han kommer att ha när säsongen drar igång i maj.

Kriget i Ukraina har påverkat både företaget och Kenneth djupt. Många av företagets säsongsanställda har varit ukrainare som återkommit år efter år.

– Det har varit väldigt känslosamt. Jag har nära relation till flera, och har även varit bjuden till Ukraina på bröllop. Det var vidrigt förra våren, och det är fortfarande vidrigt. En av våra gruppchefer dog i strid för några månader sedan.

Han har engagerat sig för att hjälpa till på olika sätt, bland annat genom att låna ut en buss som kört skytteltrafik med förnödenheter till ukrainska gränsen. Han har också tagit emot hela familjer till anställda som flytt kriget, och i våras betalade han ut en månadslön i förskott till dem.

Förutom personliga tragedier får kriget också stora konsekvenser för företaget, som tappat majoriteten av sina erfarna ukrainska arbetare. För att sprida riskerna tar de in personal från framför allt fyra länder: Ukraina, Lettland, Litauen och Kamerun. Att söka arbetstillstånd och få hit tillräckligt med folk tar enorm tid och kraft, och Kenneth har mycket att säga om ansökningsprocessen. Men vi återkommer till det.

Vedfabriken ger jobb vintertid

Låt oss först backa bandet. Kenneth Söderström var 14 år när han började sätta plant. Det blev som en sport. Det var inte pengarna som drev utan förfinandet av sporten, att plantera så effektivt och smidigt som möjligt.

– Det var en förälskelse och jag blev lite kändis i bygden. Det finansierade också mina studier på Norra skogsinstitutet och Skogsingenjörsprogrammet.

Som 24-åring startade han Qvarnsjö Skogstjänster 1999. Målet var skaffa sig erfarenhet av budgetarbete, ledarskap, ekonomi och kundrelationer för att sedan söka en anställning. Men Kenneth hade anlag för att driva företag och svårt att säga nej till kunder, och företaget växte. Dessutom var det roligt.

Liksom i många gröna näringar är det en utmaning att verksamheten är säsongsbaserad. Kenneth Söderström var under många vintrar själv utomlands och röjde skog. 2008 köpte han en vedmaskin för eget bruk. När folk kom och ville köpa ved började han undersöka marknaden, och det slutade med att han startade vedfabriken. Ekonomiskt har det dock varit en förlustaffär ända fram till nu, när den ryska veden är borta från den svenska marknaden och konkurrensen därmed minskat. Men eftersom det inneburit att företaget kunnat behålla nyckelpersoner över vintern har det trots förlusterna varit värdefullt.

Industrilokalen i Rätan innefattar även ett antal fastigheter där anställda bor. De flesta står tomma på vintern och med dagens elpriser är det en stor kostnad, men under säsong betalar det sig.

Vi är helt beroende av utländsk arbetskraft.

– Att bedriva skogsvård i Norrlands inland är ungefär som att driva en norsk oljeplattform, du måste flyga in folk. Det finns i stort sett ingen lokal personal. Vi är helt beroende av utländsk arbetskraft.

Då var vi tillbaka till det där med arbetstillstånd. Kenneth är mycket kritisk.

Desperat situation

– Det är ett ohållbart upplägg som det är nu. Vi måste få snabbare beslut från Migrationsverket. Ansökningsprocessen skulle behöva vara ett år eller nio månader, det hinns inte med på de sex månader som gäller nu. Tillstånden skulle behöva vara klara i januari, så att vi har tid att ställa om ifall det blir avslag.

Förra våren fick Qvarnsjö Skogstjänster liksom övriga skogssverige avslag på ansökningarna om ukrainare, eftersom arbetstillstånd inte får beviljas när landet är i krig. De ansökte då istället om bland annat 52 arbetare från Kamerun. Av dem fick 27 avslag. De ansågs inte tillräckligt bundna till sitt hemland, och risken bedömdes därmed för stor att de inte skulle återvända hem efter säsongen. Avslagen kom först i maj och juni. De som fick tillstånd kom hit långt in på säsongen, i juni och juli.

– Det problematiska var att Migrationsverket sent kom med en massa ingående kompletterande frågor, vilket fördröjde processen. De får ställa vilka frågor de vill, men det borde i så fall göras direkt i ansökningshandlingarna, annars hinns det inte med.

Varje år är det samma stress. Och varje år ringer Kenneth och jagar på handläggarna.

– Det är ren desperation från min sida. Vi är under stor press när vi har köpt plantor, ställt i ordning bostäder, skaffat bilar och gjort scheman utifrån när personal ska komma. Och så får vi inte hit folk.

– Plantor är färskvaror och konsekvenserna blir stora när de inte kommer i jorden. Förra året kasserades 20 miljoner plantor. Det har slagit hårt ekonomiskt, och innebär också att vi tappar koldioxidbindning.

Utmanande framtid

Inför årets säsong har företaget ansökt om många helt nya arbetare igen. Hur många som kommer och när, vet Kenneth inte. De har runt 20 ukrainare som är här på massflyktsdirektivet. Två har blivit svenska medborgare. Men det kommer att bli en utmaning att få ner plantorna i år också, tror han.

– Jag skulle vilja kunna erbjuda åretruntanställning till duktiga skogsvårdare som vill leva här i glesbygden, och jag tror på mer samarbeten med kunderna. Ett sätt vore att hyra ut skogsvårdare som maskinförare till de stora skogsbolagen, som har ekonomiska muskler att ha maskiner stående under sommaren men som saknar personal. Den tjänsten vill jag utveckla.

Foto: Ole Nordin

Nytta med Gröna

Kenneth Söderström tycker medlemskapet i Gröna arbetsgivare ger en möjlighet att kunna driva på i olika frågor. 2019 gick han ihop med Gröna arbetsgivare, Skogsentreprenörerna och LRF och pratade med Migrationsverket. Det ledde åtminstone till en tillfälligt snabbare tillståndsprocess.

– Ensam är inte stark, det är bra att organisera sig. Jag har ringt vår kontakt, Björn Jonasson på Gröna arbetsgivare, många gånger under alla år för hjälp och tolkningar i olika arbetsgivarfrågor.

 

Qvarnsjö Skogstjänster
  • I huvudsak plantering och röjning men driver också en vedfabrik.
  • Industrilokalen ligger i Rätan, Jämtland, och rymmer förutom vedfabriken även egen bilverkstad och kontorsdel. Där ingår också 13 fastigheter där anställda bor under säsongen.
  • Antal anställda: 40 på vintern, 150 under säsong, maj–oktober.
  • Omsättning: 84,7 miljoner kronor under 2022.