REPORTAGE

”Stöd gentemot facket”

- Vi får stöd av Gröna arbetsgivare med att tolka lagar och regler i kollektivavtalen, men även värdefull hjälp med att förbereda oss inför kontakter med facket, säger Kenneth Lundin, affärschef Habitek Utemiljö AB.

3 juni 2016
Foto: Fredrik Persson

Habitek Utemiljö arbetar med utemiljö i Stockholmsområdet och erbjuder trädgårdsskötsel, markanläggning och vinterunderhåll. Företaget har 75 anställda.

- Vi får bäst medlemsnytta när vi får stöd i att tolka kollektivavtal och regler, tillgång till blankettbanken och inte minst hjälp att förbereda oss inför kontakt med facket. Det är ovärderligt för en arbetsgivare, säger Kenneth Lundin.

Hjälp kring utländsk arbetskraft

- Arbetsmiljöutvecklarna och handboken för utländsk arbetskraft har också varit till stor hjälp. Sen driver Gröna arbetsgivare frågan för mer flexibilitet i anställningsformerna, vilket är avgörande för hur vår verksamhet fungerar.