REPORTAGE - SKOGSBRUK

Fler skogsröster om Coronapandemin

Vi har frågat fyra personer som arbetar inom skogsbruket hur de har påverkats av coronapandemin och hur resten av säsongen ser ut. Så här svarar de.

4 juni 2020
Fyra röster om hur Coronapandemin påverkat deras respektive verksamheter. Från vänster: Roland Eklund, Markus Brugge, Fredrik Gundhe och Ola Kårén.
Foto:

Hej Roland Eklund, REAB Roland Eklund AB i Glommersträsk!

Hur har Coronapandemin påverkat er säsong?

– Vi har påverkats positivt när det kommer till antal jobb vi tagit. När andras arbetskraft inte kunde ta sig till Sverige kunde vi ta lite mer än vanligt. På grund av Corona har vi ökat volymen plant med 35-40 procent.

Hur har ni löst den ökningen?

– Vi började redan tidigt att prata med en kontakt på Piteå kommun som vi arbetat länge med. Tillsammans med en kontakt på arbetsförmedlingen hjälper de oss att hitta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Från arbetsförmedlingen har vi tagit in 12-13 personer och till det har vi ett tjugotal skolungdomar. Det första jag säger till de som är nya är "Ni har aldrig varit med om något så tufft. Man måste vara tydlig från början.

Hur ser säsongen ut för er framåt?

– Nu är det full huggning. Vi planerar att vara klara vid månadsskiftet juni/juli. Sen startar vi upp med höstplantering augusti. Det har varit ett stort intresse i år och vi har fått säga nej till 15-20 personer.

Hej Ola Kårén, skogsvårdschef SCA!

Hur har Coronapandemin påverkat er?

-Vi är beroende av den utländska arbetskraften, så när reserestriktionerna infördes blev också osäkerheten stor. Efter hand lättade det för arbetskraft inom EU, men inte för de utanför. Bland våra plantörer är det ungefär 90 procent utländsk arbetskraft. Siffran för utomeuropeisk arbetskraft ligger på ungefär 40 procent. För de entreprenörer vars ordinarie arbetskraft kommer utanför EU har osäkerheten varit särskilt stor och de har varit svårt påverkade av inreseförbudet.

Hur har ni arbetat för att klara säsongsstarten?

- Det har gjorts många insatser. Främst har det varit omfördelning av arbetskraft. Det har gjorts både geografiskt inom Sverige, mellan entreprenörer men också genom att röjare har fått lösa planteringen. Vi har också hållit en kortutbildning och tagit in svensk arbetskraft. Vi har själva flera planteringslag. När vi annonserade brett blev vi fullständigt nedringda. Tyvärr är det många som inte förstår vad det innebär att arbeta med plantering. Det är ett tufft jobb och du måste ligga ute under längre perioder. För de specifika insatser vi har gjort har vi inte haft mer än 1 av 20 som blir kvar någon längre tid, och det tar även tid innan de är på samma nivå som van arbetskraft.

Hur ser resten av säsongen ut?

- Vi ligger lite efter plan i juni. Med de nya beskeden om att även arbetskraft utanför EU får inresetillstånd ser det nu mycket ljusare ut.

Hej Markus Brugge, Brugge Skogstjänst AB!

Hur har Coronapandemin påverkat er?

- Det var länge osäkert om vår utländska arbetskraft kunde komma eller inte. Det gjorde att vi började jobba på en b-lösning där vi tog in ny personal från Sverige. Då har vi jobbat mycket med kontakter och tips från tidigare anställda.

Hur har ni arbetat för att klara säsongsstarten?

Eftersom vi tog in ny personal och den europeiska arbetskraften tilläts komma har vi hamnat i en sorts c-lösning där vi både har vår ordinarie personal och de som har nyanställt. Samtidigt har vi haft vädret emot oss med mer snö och is än vanligt. Det har lett till stora omplaneringar. De nya har gjort det bra utifrån förutsättningarna. Eftersom vi har haft vår ordinarie personal på plats har vi kunnat fördela arbetslagen så att de erfarna kan stötta upp de nya.

Hur ser resten av säsongen ut?

- Vi har tagit på oss några fler uppdrag och hoppas kunna få ytterligare nu när vi har så pass mycket personal. Vi har fått otroligt många som söker jobb hos oss, det är positivt, men man måste också förstå hur tufft det är att arbeta med plantering. Vi kommer att ha några lag sommarjobbare, men nu måste vi säga nej till nya sökande. 

Hej Fredrik Gundhe Dala kvalitetsskog!

Hur har ni påverkats av Coronapandemin?

- Vi har påverkats väldigt negativt. Vi har fått sagt ifrån oss en stor del av våra uppdrag och förlorar pengar. Vår ordinarie personal har på grund av inreseförbudet suttit fast i Thailand. Alla har anställningsavtal, alla tillstånd klara och många har så mycket som tio års erfarenhet. Det går inte bara att ersätta över en natt.

Hur har ni gjort för att klara starten av säsongen?

- I första hand har våra underentreprenörer fått ta våra uppdrag. Där har röjare ställts om till att plantera. Vi har också anställt ny personal och två lag skolungdomar. På helgerna har idrottsföreningar gått in och planterat. Det här är nödlösningar. Du kan inte få ut samma kvalitet och produktivitet från personer som inte jobbat med det. Vår ordinarie personal är stolta skogsarbetare med många års erfarenhet. Att komma in helt ny är som att jag skulle börja jobba på en restaurang utan att någonsin ha gjort det förut. Det skulle inte fungera Tänk att alla du har är nybörjare, det går helt enkelt inte.

Hur ser resten av säsongen ut?

- Vårplanteringen ligger efter. Att reglerna nu har ändrats är en stor lättnad, men det borde ha hänt för länge sen. Vi klarar oss inte hur länge som helst utan vår ordinarie arbetskraft. Nu får vi fokusera på höstplanteringen. Det innebär att röjningen kommer att släpa efter.