REPORTAGE - SKOGSBRUK

Ordförandeord: Mats Sandgren

Det som varnats för blev verklighet, världen har drabbats av en pandemi som ger bestående förändringar. På vilket sätt är svårt att sia om, framtiden är just nu mycket oviss. Men tack vare bl a Gröna fick vi i förra veckan äntligen ett bra besked, skogsbrukets personal får komma hit.

4 juni 2020
Foto: Martina Wärenfelt

Gränser stängdes och inresebegränsningar gällde som först och främst påverkade skogsvårdsentreprenörerna. Erfaren och återkommande arbetskraft har inte släppts in i Sverige och skogsarbete har inte betraktats inte som samhällsviktig verksamhet, vilket den gör i t ex Finland.

Men förra veckan fick vi äntligen ett bra besked, regeringen kom med ett förtydligande som innebär att även säsongspersonal inom skogsbruk undantas från reseförbudet med hänsyn till att de utför nödvändiga funktioner i Sverige. Inom Gröna arbetsgivare har inga krafter sparats för att få fram ett nytt regeringsbeslut, vilket har gett resultat. Förhoppningsvis är det inte för sent, och jag hoppas att även skogsvårdsarbetena i norra halvan av landet nu kan genomföras i full utsträckning.

Men inget ont som inte har något gott med sig. Kanske har politiker och beslutsfattare förstått att plantering och röjning inte är "enkla jobb" som man utan vidare utbildning och träning kan ge sig på. Och sannolikt får man insikt i, att skogsarbeten är samhällsviktig verksamhet.

De företag och entreprenörer som satsat på att utbilda svenskar har säkert introducerat många i ett skogligt arbete som deltagarna kanske inte övervägt tidigare. En god insats i vårt så viktiga arbete med kompetensförsörjning till branschen.
Medlemmarna i Gröna arbetsgivare är bundna av kollektivavtal, vilket grundar för schyssta villkor i vår bransch och jag hoppas att detta blir väl känt i vidare kretsar. Och Du som är medlem, tveka inte att ta kontakt med någon på Gröna om det är något som Du behöver hjälp med vad gäller avtal och anställningar. De hjälper gärna till!

Mats Sandgren,
Ordförande, skogssektionen