NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Vd-kommentar: Det måste bli lättare att göra rätt

Självklart anser Gröna arbetsgivare att alla som arbetar i Sverige ska ha korrekt tillstånd att göra det, vi ska följa de regelverk som gäller. Alla våra medlemsföretag inom bärodlingen omfattas dessutom av det kollektivavtal som vi har förhandlat med Kommunal som är särskilt anpassat för företag inom bär- och frilandsodling.

3 juli 2019
Foto:

Men dessa medlemsföretag brottas med stora utmaningar när det gäller att hitta arbetskraft till verksamheter där säsongens start och slut till stor del styrs av väderleken. Jämför vi den här sommaren med förra årets rekordtidiga sommar ser man tydligt att säsongen kan skjutas flera veckor, helt beroende på vädret. Säsongens längd kan också variera från år till år, och mellan olika delar av landet vilket skapar svårigheter när det gäller förutsägbarhet.

Det är självklart att alla som jobbar på våra medlemsföretag ska ha alla tillstånd som krävs, men vi vet från våra medlemmar att de långa handläggningstiderna och den något krångliga processen hos Migrationsverket gör det komplicerat för arbetsgivarna att hinna få arbetskraften på plats i samband med arbetssäsongen.

En genomsnittlig handläggningstid är i dag 52 dagar, eller nästan två månader. Och det kan även ta längre tid än så. Har du då en säsong som börjar olika veckor varje år blir planeringen näst intill omöjlig då risken är att Migrationsverket inte hinner handlägga ärendena i tid.

Samtidigt har Sverige en Livsmedelsstrategi med målet att utöka den inhemska livsmedelsproduktionen. Det går inte utan utländsk arbetskraft. Därför måste det vara lätt att göra rätt. Det är en fråga vi tagit upp med Migrationsverket och tillsammans med medlemsföretagen har vi jobbat med detta i flera år.