DEBATT - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Svenskt Näringsliv: ”Arbetskrafts­invandringen bör utvecklas snarare än begränsas”

Kontroller, sanktionsmöjligheter och bättre myndighetssamverkan måste till för att komma åt arbetslivskriminaliteten. Men att strama åt den legala arbetskraftsinvandringen vore ett slag i luften, skriver Amelie Berg och Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv i en debattartikel i Dagens Arbete.

22 november 2019
Foto: Ernst Henry Photography AB

Möjligheten att kunna rekrytera internationell kompetens är viktig för näringslivets kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Arbetskraftsinvandringen är relativt begränsad och motsvarar ungefär en halv procent av alla som jobbar. Men den är ett viktigt komplement inom vissa yrken och branscher. Den skapar samhällsekonomiska värden motsvarande 30 miljarder och 12 miljarder i skatteintäkter, skriver de i artikeln som du kan läsa här.

Amelie Berg är jurist och expert arbetsgivarfrågor och Patrik Karlsson är arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.