NYHET - CORONAINFORMATION & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Information om självkarantän 7 dagar efter inresa för utländsk arbetskraft

FHM har kommit med nya rekommendationer om att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, utöver det obligatoriska testet innan inresa även bör testa sig efter fem dagar i landet och undvika kontakter i sju dagar.

24 februari 2021
Foto: Unsplash

Omfattas man av kravet på att uppvisa ett högst 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa, rekommenderas man att testa sig på nytt dag 5 efter inresan. De rekommendationer som gäller för självkarantän i sju dagar är samma för en utländsk medborgare som för en svensk medborgare som varit på utlandsresa.

Här skriver Folkhälsomyndigheten utförligt om vad som gäller för olika grupper

Emma Terander
Ansvarig Public Affairs