NYHET - LANTBRUK

Ny forskning om hot mot lantbrukare

Oron för att drabbas av kritik, kriminalitet och en belastande byråkrati försämrar livskvaliteten för lantbrukare visar en ny studie som finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning.

24 augusti 2021
Foto: Fredrik Persson

Studien visar att djurproducenter upplever allt från störningar och åverkan från en oförstående och oförsiktig allmänhet via myndighetskritik, negativ mediabevakning om uppfödning och köttkonsumtion och påhopp i sociala medier till stölder, intrång, sabotage, hot och våld riktad såväl mot företaget i sig som mot lantbrukaren, familjen och anställda.

– Många fall av det som beskrivs är rent polisiära ärendet och bör således polisanmälas, men hat och hot tär på både arbetsgivare och arbetstagare och kan kraftigt påverka den psykosociala arbetsmiljön. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på hur det påverkar arbetstagarna men också hur man själv påverkas. Det här är ett växande problem i samhället som vi måste ta på allvar, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare.

17 procent har någon gång blivit personligen utsatta för djurrättsaktivister, en kränkning som kan sätta djupa spår under lång tid. Även om majoriteten inte själva drabbats så är det 42 procent som känner någon som blivit utsatt. Oron för att själv bli angripen är utbredd. Detta påverkar arbetsglädjen, motivationen och framtidstron. Många oroar sig också för att barnen ska drabbas negativt, inte bara av aktivisternas agerande utan också av den allmänna negativa debatten i media om djurproduktion.

Många lantbrukare upplever ett otillräckligt stöd från samhället till de som drabbas av brott på landsbygden. Polisen är ofta långt borta, och få drabbade anmäler, bland annat för att man inte tror att det ska leda till någon åtgärd.

Studien som genomförts av Stiftelsen Lantbruksforskning har skickats till 10 000 lantbrukare och varav 4000 har svarat. Gröna arbetsgivare är delfinansiär till Stiftelsen Lantbruksforskning.

Mer information på Stiftelsen lantbruksforsknings webbplats.