NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT & KRIGET I UKRAINA

Överklaga avslag hos Migrationsverket

Ett beslut om avslag på ansökan om arbetstillstånd för säsongsarbete kan överklagas inom tre veckor från att man tagit del av beslutet om avslag. Detta görs genom att man skickar in överklagan till Migrationsverket enligt de riktlinjer som fanns med på sista sidan i det utskickade beslutet.

6 april 2022
Migrationsverkets logotyp
Foto:

Vi har tagit fram ett förslag på text som ni kan använda i de fall där ni vill överklaga Migrationsverkets beslut. Observera att detta endast är ett förslag och att vi inte kan lämna några garantier för att det kommer leda till ett ändrat beslut.

Vi föreslår vidare att ni skickar ett överklagande per avslaget beslut. Dvs fick ni avslag på 50 arbetstillstånd, ska ni skicka in 50 överklaganden, dvs ett överklagande per individ.

Du hittar textförslaget som dokument nedan.

Uppdatering 7 april

Tidigare skrev vi att överklagan ska skickas in med mejl, det ska istället skickas in per post till adressen: Migrationsverket, Arbetstillståndsenhet 1 Malmö, Box 3147, 200 22 Malmö. 

Migrationsverkets webbplats - Om du vill överklaga