NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Jordbruksverkets hantering av brittiska veterinärer post Brexit

Vid ett möte med Jordbruksverket, föranlett av en debattväxling i tidningen ATL, fick företrädare för Svensk Djursjukvård möjlighet att ställa frågor runt Jordbruksverkets hantering av brittiska veterinärer efter Brexit. Storbritannien är inte längre en del av EU, och en brittisk veterinärexamen är därmed inte längre per automatik godkänd i Sverige, som tidigare var fallet.

20 maj 2021
Foto: Fredrik Persson

Istället rekommenderar Jordbruksverket följande tillvägagångssätt för dig som har en veterinär med brittisk examen som vill arbeta i Sverige:

  • Sök inte tillfälliga tillstånd – dessa kommer inte att godkännas
  • Sök istället en svensk veterinärlegitimation
  • Vid ansökan ska du ange särskilda villkor. Vi fick inga exakta besked om vad detta kan vara, men exempel skulle kunna vara:
    • att de brittiska utbildningarna var godkända tills helt nyligen
    • ev. kunskaper i svenska
    • tidigare erfarenheter av att jobba eller studera i Sverige
  • Om Jordbruksverket godkänner de särskilda skäl du angett, kan de besluta om en anpassningsperiod, och anger hur lång den blir. Veterinären får jobba under anpassningstiden och får sedan sin legitimation utan att ha gått TU-VET.

Undantag:

Om veterinären i fråga redan har arbetat i ett annat EU-land, och fått sin legitimation godkänd där så kan hen ansöka på den legitimationen och då bli godkänd för svensk veterinärlegitimation direkt.

OBS! Inga garantier för godkännande kan förstås ges, men Jordbruksverket ber er skicka in era ansökningar så att frågan får prövas.