REPORTAGE

”Enklare vara arbetsgivare”

- Medlemskapet i Gröna arbetsgivare ger många fördelar och gör det enklare att vara en god arbetsgivare, säger Lennart E Bengtsson, VD på Wapnö.

3 juni 2016
Foto: Ingela Bendrot

På Wapnö AB utanför Halmstad finns Sveriges största mjölkdjursbesättning och landets minsta mejeri. Företaget har ett 50-tal helårsanställda. Under sommaren tillkommer 20-30 säsongsanställda.

Alltid snabb hjälp

På gården finns mjölkbesättningen och mejeriet, samt hotell- och restaurangverksamhet. Bredden i verksamheten gör att personalen omfattas av olika kollektivavtal.

- Det finns så många saker man ska hålla reda på som arbetsgivare, särskilt om man som vi har flera olika personalkategorier. Alla har sina egna avtal, säger Lennart E Bengtsson.

- Som medlem i en arbetsgivarorganisation blir det mycket enklare. Om man följer reglerna i kollektivavtalet och liknande blir det automatiskt rätt, och om det är något vi inte förstår får vi alltid snabb hjälp via Gröna arbetsgivare.

Arbetarskydd i fokus

Lennart E Bengtsson framhåller att Wapnö har fått utmärkt hjälp av Gröna arbetsgivare när det gäller arbetarskyddet.

- Lantbruk är en olycksdrabbad bransch och jag är fast övertygad om att det går att minimera riskerna. Vi har tagit hjälp av Gröna arbetsgivare när det gäller både riskbedömning och riskminimering. Så gott som all personal har gått en skräddarsydd tvådagarsutbildning i arbetarskydd i Gröna arbetsgivare:s regi. För vårt företag är detta en viktig investering, säger han.