REPORTAGE

Engagerad för att branschen ska vidareutvecklas

Det ger honom större kontaktnät och stora möjligheter att påverka. För Kenneth Lundin, ordförande för Gröna arbetsgivares trädgårdsanläggningssektion, är uppdraget i fullmäktige ett viktigt sätt att vara med och driva branschen framåt.

26 februari 2021
Foto: Fredrik Persson

Det var tillfälligheter som fick Kenneth Lundin att börja jobba i trädgårdsanläggningsbranschen. Många år senare, har han startat, byggt upp, förvaltat och sålt företag och arbetar i dag som affärsområdeschef för Habitek utemiljö. Han är också aktiv som ordförande för Gröna arbetsgivares trädgårdsanläggningssektion. Att delta i sektionsarbetet har varit lärorikt och gett nya användbara erfarenheter att ta med sig tillbaka till sitt vardagliga arbete.

– Jag har ett stort intresse av att vår bransch ska utvecklas. Engagemanget i Gröna arbetsgivare är ett bra sätt att skapa kontaktytor och tillfälle att påverka i frågor som är viktiga för oss. Vi har exempelvis jobbat mycket med att även vår bransch ska kunna jobba med rot-avdrag. Där är vi inte riktigt i mål ännu, säger Kenneth Lundin.

Personalfrågan är kritisk

Att locka folk till branschen är idag en utmaning för många företag. Den problematiken har varit konstant i många år och Kenneth tror att gemensamma insatser och branschsamarbeten kan vara ett sätt att angripa frågan.

– Rekryteringen är en stor utmaning. Det är allt färre som utbildar sig inom vårt område så vi behöver komma in tidigt för att fånga intresset. Att vara aktiv via sociala medier och testa nya idéer i samarbete med andra är något jag testat på sistone, säger Kenneth Lundin.

Utöver rekryteringen tycker Kenneth Lundin att frågan om bra kollektivavtal anpassade för branschen är avgörande. Säsongsanställningar blandas ofta ihop med korttidsanställningar. Det är viktigt att särskilja dessa två olika anställningsformer och att kollektivavtalen fungerar i verksamheter som jobbar säsongsbundet.

– Vi styr inte över väder och klimat och behöver anpassa vår personalstyrka efter de förutsättningar som olika säsonger ger oss. Att det avspeglas i kollektivavtalen är väldigt viktigt för vår bransch, säger Kenneth Lundin.

Utveckling motiverar

Kenneth Lundin har varit företagare länge och förstår vikten av gränsöverskridande samarbeten. Habitek befinner sig i en expansiv fas och gjorde senast 2019 ett förvärv som nu ingår i Habitek utemiljö. Personalstyrkan växer liksom antalet kunder och uppdrag. Kenneths affärsområde sköter och anlägger utemiljö. Vintertid arbetar man även med snöröjning och halkbekämpning – i alla fall de vintrar det kommer snö.

– Vi har högt satta tillväxt-, lönsamhets-, och kvalitetsmål för året. Det motiverar mig att se företaget utvecklas. Jag drivs också av att se medarbetare som växer, och när vi får återkoppling från nöjda kunder, säger Kenneth Lundin.

Text: Moa Långbergs