REPORTAGE

”Extra fokus på att ta hand om alla nya medlemmar”

Vi är en god bit in på det nya året, pandemin behåller greppet om världen och det spelas golf som aldrig förr. Så här svarar Josefin Odenring, klubbchef på Västerås Golfklubb på fem frågor om framtiden för företaget.

26 februari 2021
Foto: Västerås Golfklubb

1. Pandemin är långt ifrån över, hur ser du tillbaka på året som gått?

Trots allt det jobbiga som pandemin fört med sig har golfen haft ett fantastiskt år! Inför vår säsong i Sverige såg vi att golfbanor runt om i Europa tvingades stänga och det förde med sig en osäkerhet inför vår säsongsöppning. Jag gjorde tre olika budgetar baserade på olika scenarios med pandemin i Sverige. När det efter ett tag visade sig att vi kunde ha öppet ökade trycket på hela verksamheten. Golfen blev en plats där människor kunde mötas och samtidigt följa restriktionerna.
Vi har lyckats ställa om och utveckla våra digitala processer relaterade till driften av föreningen. Styrelse-, årsmöten och även en del prisutdelningar för tävlingar har genomförts digitalt. Det är något vi tar med oss framöver. Att kunna arrangera årsmöten fysiskt och digitalt samtidigt gör att fler kan delta. Vi har också sparat mycket tid på att effektivisera andra möten som också blivit digitala.

2. Hur arbetar du för att motivera och engagera din personal och dina kunder i år?

När det kommer till personal har vi hela tiden informerat om utvecklingen och sett till att involvera alla. Den höga beläggningen har gjort det svårare för banarbetarna att utföra sitt jobb, så där har vi jobbat med att lägga in extra startförbud för att underlätta deras arbeten på banan.
Vi har under året haft en ökad medlemstillströmning. Golfen har för många människor blivit en viktig mötesplats. Vi har jobbat hårt för att försöka ställa om istället för att ställa in. Istället för att anordna stora företagsevent har vi valt att köra flera mindre träffar för att säkerställa att restriktionerna följs. Vi har bland annat erbjudit morgongolf för våra företagsmedlemmar. Det har varit mindre grupper som spelat nio hål på morgonen innan jobbet. För många har den här stunden inneburit en möjlighet att träffas och ventilera med andra företagare som också kämpar i en oviss pandemidrabbad ekonomi, och samtidigt knyta viktiga affärskontakter. Det har varit en uppskattad aktivitet under året.

3. Hur drar du bäst nytta av medlemskapet i Gröna arbetsgivare?

Vi har tagit hjälp i arbetsmiljöfrågor. En person från Gröna arbetsgivare kom hit för att hjälpa oss att komma igång med arbetet på plats. Det var användbart för oss.
Sedan har jag också använt arbetsgivarjouren för att få hjälp i personalfrågor. Sonja på Gröna arbetsgivare som är expert på vad som gäller för just golfbranschen är toppen att ha kontakt med.

4. Vad lägger du stort fokus på som företagare under 2021?

Just nu handlar det om att fortsätta jobba efter de restriktioner som gäller. Jag räknar med att det kommer att pågå en tid framöver. Vi står redo att vara en mötesplats för människor även i år. Och vi kommer nog att lägga lite extra fokus på att ta hand om alla nya medlemmar och ta tillvara på den här utvecklingen som pandemin faktiskt har bidragit med till golfen.

5. Hur har ni hanterat det ökade trycket på banor under Coronapandemin och hur kommer ni arbeta för att slitage inte ska försämra banornas kvalitet denna säsong?

Vi kommer att göra om schemat för banarbetarna lite. Bland annat kommer vi utöka klippningen på helger för att banan ska ha ett fint skick alla dagar i veckan. Schemat, och att se till att vi får in rätt dygns- och veckovila för alla har jag faktiskt fått hjälp med av Gröna arbetsgivare.
Att banan håller god kvalitet är väldigt viktigt för oss. Dels för våra medlemmar och gäster, men också för banarbetarna. Med den ökade beläggningen ökar också risken för incidenter. Att banarbetarna ges utrymme att sköta sitt jobb är därför prioriterat.

Vi kommer också att fortsätta lägga in startförbud för att skapa arbetsro under våra klipptåg. Normalt har vi haft startförbud vissa tider måndagar, onsdagar och fredagar. Nu kommer vi även ha det på tisdagar och torsdagar för att skapa en bra arbetsmiljö och ge utrymme för banarbetarna att kunna fullfölja den skötselplan som finns där alla moment är viktiga för att kunna hålla banan i fortsatt fint skick trots den ökade beläggningen och det slitage som det medför.

Text: Moa Långbergs

Du kanske också vill läsa