REPORTAGE

Ledaren: Ovissheten är en onödig börda

Vid den här tidpunkten hade jag, och många med mig, hoppats på att vi skulle ha summerat pandemiåret 2020 och kunnat sammanfatta vilka konsekvenser det fick för samhället och för de gröna näringarna. Nu avvaktar vi istället en tredje våg av pandemin, som kanske redan är på väg, och oroar oss för nya mutationer samtidigt som vi väntar (och längtar) efter att få bli vaccinerade. I skrivande stund har många regioner precis skärpt sina rekommendationer och Folkhälsomyndigheten väntas komma med nya riktlinjer inom kort. Läget är allvarligt.

26 februari 2021
Foto: Juliana Fälldin

Många av Gröna arbetsgivares medlemsföretag är i början eller i uppstartsfasen av säsongen just nu. För många företag är det en intensiv period, inte minst mot bakgrund av den osäkerhet som ofta råder i samband med att den säsongsanställda utländska arbetskraften är på väg till Sverige. Pandemin har gjort situationen än mer bräcklig och ovissheten blir en onödig börda. Man skulle önska att svenska politiker, på samma tydliga sätt som i Finland, kunde gå ut och säga "den här arbetskraften är viktig och vi kommer göra allt vi kan för att den ska komma hit enligt plan", det skulle ha en lugnande effekt.

I Finland görs covidtesterna vid inresan i landet, ett alternativ som Sverige också kunde ha valt, istället för som nu kräva intyg på negativt test vid inresa. Risken är stor att det därmed öppnas upp för nya gråzoner med ev. förfalskade intyg. Sen ska vi naturligtvis förhålla oss till vad som bestäms i andra länder eller i EU, men det är en annan sak.

Enligt Svenskt Näringslivs senaste företagspanel konstateras, trots att sysselsättning och investeringar är lägre nu än för ett halvår sedan, att framtidsutsikterna ändå har ljusnat. Det kan låta motsägelsefullt, men krisstöden har haft effekt och Sveriges BNP har inte fallit lika mycket som i många jämförbara länder. Dessutom finns en förhoppning hos företagen om att vaccinationsprogrammen ska komma igång och fungera snabbt och effektivt.

Läget varierar dock mycket mellan olika branscher och i förhållande till många andra delar av det svenska näringslivet har de gröna näringarna, trots våra utmaningar, klarat pandemin bra, vilket vi är mycket glada för.

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare