REPORTAGE

Företagsanalysen visade vägen till ökad lönsamhet

Mer mat – fler jobb är satsningen som ger lantbrukare och odlingsföretag chansen att göra en företagsanalys till kraftigt rabatterat pris. Nu lanseras också kurser för företag som vill utvecklas. För Stora Tollby Trädgård kom företagsanalysen med nya insikter om hur de kan öka sin lönsamhet.

28 september 2020
Foto: Joel Nilsson

Hittills har ungefär 200 gröna företag påbörjat eller slutfört en företagsanalys genom Mer mat – fler jobb, en satsning som har dragit igång för att öka matproduktionen i Sverige och stärka matföretagens konkurrenskraft. En av dem är Stora Tollby Trädgård som gjorde sin företagsanalys i våras.

– Att låta en utomstående person som kan ekonomi titta på företaget har kommit med många nyttiga insikter. En bra sak är att företagsanalysen jämförde min ekonomi med andra så att jag fick en bra bild av vad de olika nyckeltalen egentligen innebär, säger Andreas Wiklund, vd Stora Tollby Trädgård.

På så vis kunde Andreas exempelvis se att hans omsättning per anställd låg i det övre medelskiktet, en viktig indikation om att hans verksamhet faktiskt mår bra, men också kan finslipas lite till.

Potentialen fanns i gårdsbutiken

I analysen ingår också att se hur företagets ekonomi har utvecklats över flera års tid.
– Det var då potentialen i gårdsbutiken blev tydlig, berättar Andreas. Den har ökat i omsättning genom åren så där har vi nu bestämt oss för att lägga mer energi, bredda sortimentet och utöka öppettiderna för att förhoppningsvis öka vår lönsamhet. En stor fördel är att vi säljer utan mellanhänder där.
Företagsanalysen tar vanligtvis några veckor till ett par månader att göra och kantas av samtal där man får diskutera olika scenarion tillsammans med en affärsrådgivare från Ludvig & Co.

Men hur går man vidare när insikterna väl är på plats?
– För de allra flesta kommer nästa steg; kompetensutvecklingen!, säger Linda Sundström, projektledare företagsanalys, LRF. Det betyder olika saker för olika företagare. För en del handlar det om att avsätta mer tid till en viss del av verksamheten och fördjupa sin kunskap där, för andra handlar det om att vidareutbilda sig själv eller sina medarbetare. Vår utgångspunkt är att allt som vi erbjuder i den här satsningen ska komma ur de behov som företagarna har uttryckt i sina företagsanalyser.

Kurser för företagaren som vill utvecklas

I slutet av september lanserade Mer mat – fler jobb ett brett kursutbud med allt från grundläggande kurser för djurskötare till kurser i ledarskap, försäljning och arbetsrätt. På sajten matjobb.se listas samtliga, vissa erbjuds på distans och andra på plats runt om i landet. I och med att de är en del av Mer mat-fler jobb-satsningen ligger kursrabatten på 50–70 %.
Som prognosen ser ut i dag rullar projektet på till 2022 med målet att genomföra 1 000 företagsanalyser.

– Jag märker av ett jätteintresse och det är många lantbrukare, livsmedels- och odlingsföretag som är i färd med att påbörja sina företagsanalyser inom kort. Vi vill hjälpa så många som möjligt att fatta kloka beslut i sitt företag och öka sin lönsamhet, säger Linda Sundström.

Jobba Grönt en del av projektet

Våren 2020 gick Jobba Grönt in i projektet Mer mat – Fler jobb. Projektet är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbetsförmedlingen och Krinova och finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, fram till maj 2022. Målet är att stärka företag, kompetensförsörjning och öka den svenska livsmedelsproduktionen. Projektet ska även bidra med att öka attraktionen för jobb inom den gröna näringen. Här bidrar Jobba Grönt med kommunikationsverktyg, kunskap och erfarenhet.

Så gör du en företagsanalys

Genom att anmäla dig till en företagsanalys får du veta mer om dina ekonomiska förutsättningar, styrkor och utmaningar och får hjälp med att sätta mål för framtiden.

Anmäl ditt intresse här

Gå en kurs i höst

Mer mat - fler jobb erbjuder ett stort kursutbud. Bland annat håller Gröna arbetsgivare grundkurser i arbetsmiljö och arbetsrätt. 

Anmäl dig här