NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Högsta antalet sökande till naturbruksprogrammet sedan 2009

Enligt statistik som sammanställts av Naturbruksgymnasiernas förening och som Gröna arbetsgivare är med och finansierar står det klart att vi har det högsta söktrycket till naturbruksgymnasierna sedan 2009. Det gäller både totala antalet ansökningar och andelen av sökande elever.

18 juni 2021
Foto: Fredrik Persson

Efter 2009 gick antalet sökande till naturbruksgymnasierna ner i samband med att yrkesförberedande programmen gjordes om till yrkesprogram. Det har tagit tid att återigen nå de siffrorna vi hade innan reformen, men de senaste åren har det vänt och nu är ansökningarna nästan i nivå med 2009. Totalt 3822 elever har till hösten 2021 sökt naturbruksprogrammet i första hand Jämfört med 3541 förra året. Det är också den enskilt högsta siffran sedan 2009 då antalet var 3980. Så sent som 2016 var den siffran endast 2402.

– Det här kommer inte som någon stor överraskning för oss då vi har sett att det har ökat varje år sedan den låga noteringen 2016, men det känns ändå riktigt bra att vi äntligen är uppe på de nivåer vi hade 2009 och ökningen har varit kraftig på slutet. Det arbete som görs i hela branschen har givit resultat, säger Kristine Wiklund, kompetensförsörjningsexpert på Gröna arbetsgivare.

Att locka unga till de gröna näringarna har varit ett viktigt fokus under många år. Genom kampanjen Jobba Grönt har de gröna näringarna lyckats synliggöra de arbeten och utbildningar som finns. Den här statistiken visar att branschernas arbete inte bara synliggör utan även lyckas få unga att ta steget in i de gröna näringarna.

Vi kommer att presentera siffrorna mer ingående framöver.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning