NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Ökande ansökningssiffror för både lantbruk, skog och djurvård

Ny statistik visar att naturbruksprogrammet vid senaste antagningen hade den högsta andelen sökande elever sedan 2010. Till hösten ser det fortsatt ljust ut, och troligtvis kommer fler elever än någonsin börja på skog- och lantbruksinriktningen i år.

13 juni 2022
Foto: Mikael Nyander

Sedan 2016 har både det totala antalet förstahandssökande och andelen av årskullen ökat varje år. Totalt har nästan 3900 elever sökt naturbruksprogrammet i första hand.

– Det är mycket glädjande att våra utbildningar fortsätter att vara attraktiva för eleverna. Det hårda arbete som görs i branschen och ute på skolorna fortsätter att ge resultat, säger Kristine Wiklund, kompetensförsörjningsexpert på Gröna arbetsgivare.

Hög sannolikhet för större kullar inom skog och lantbruk

Från och med höstterminen 2021 förändrades programmet och har numera sex inriktningar. Siffrorna över antalet förstahandsansökningar för lantbruk och skog är så pass höga jämfört med tidigare år att det är sannolikt att antalet elever som börjar naturbruksprogrammet i höst kommer vara minst lika högt som förra årets rekordsiffror. Totalt sökte 690 elever till lantbruksinriktningen i första hand och 453 till skogsinriktningen år 2021. Till hösten 2022 ser vi 804 förstahandssökande inom lantbruk och 461 inom skogsbruk.

Trädgårdsinriktningen är det enda program kopplat till de gröna näringarna som inte lyfter. Förklaringen är att inom trädgård så utbildar sig många senare i livet.

– Att attrahera unga till de gröna näringarna har varit ett viktigt fokus under många år. Genom kampanjen Jobba Grönt har de gröna näringarna lyckats synliggöra utbildningar och vilka arbeten de leder till, säger Kristine Wiklund.

Nedan historisk statistik för förstahandssökande till naturbruksprogrammet för Naturbruksskolornas förenings skolor

  Förändr sökande
mot året innan i
procent
Antal
sökande 15/5
1:a hand
Andel sökande
% av årskull

1999

-

2178 2,20
2000 14 2476 2,45
2001 12 2767 2,61
2002 30 3601 3,29
2003 5 3784 3,38
2004 15 4338 3,63
2005 0 4341 3,54
2006 4 4525 3,48
2007 -9 4101 3,17
2008 -2 4037 3,17
2009 -1 3980 3,25
2010 -5 3780 3,20
2011 -21 3003 2,73
2012 -8 2773 2,69
2013 -4 2666 2,69
2014 -10 2401 2,42
2015 1 2415 2,43
2016 -1 2402 2,33
2017 4 2499 2,38
2018 32

3297

2,98
2019 4 3415 2,99
2020 4 3541 3,03
2021 10 3889 3,30
2022 0 3899 3,19
       
2021*   4500 3,82
2022* 3 4627 3,78

*även icke medlemmar inräknade

Kristine Wiklund
Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning