NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Tillfälligt avsteg från K112 med anledning av covid-19

Svensk djursjukvård har till följd av Covid-19-pandemin drabbats av begränsade resurser på produkter som normalt används för att säkerställa följsamhet till Jordbruksverkets föreskrift K112. Jordbruksverket har i tidigare kommunikation till MSB föreslagit att akut djursjukvård bör uppfylla kriterierna för samhällsviktig verksamhet.

8 april 2020
Foto: Fredrik Persson

Verksamheter inom djurens hälso-och sjukvård där veterinärmedicinsk vård bedrivs ska, enligt föreskriften SJVFS 2013:14 (K112), ha en hygienplan som beskriver verksamhetens arbetssätt för att säkerställa en god vårdhygien. Planen ska vara en arbetsbeskrivning gällande hygienarbetet i den egna verksamheten.

Företrädare från branschen har därför samlats för att ta fram en övergripande riskbedömning för hur djursjukvården kan bedrivas med tillfälliga avsteg från K112 utan att patientsäkerheten, djurskyddet, smittskyddet eller vårdkvaliteten äventyras på ett oförsvarligt sätt för varken sällskaps- eller produktionsdjur.

Gruppen har också haft som målsättning att företagen ska kunna fortsätta att driva sina verksamheter utan större inskränkningar för att säkra arbetstillfällen samt begränsa de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen för att därigenom säkra tillgången på djursjukvård i landet.

De konkreta hjälpmedel som nu tagits fram är tre utförliga mallar för riskbedömningar för patientsäkerheten i de enskilda verksamheterna. Mallarna är godkända av SJV och framtagna för häst, sällskapsdjur samt nöt& gris. Tanken är att dessa ska fungera som generella men utförliga underlag som relativt enkelt ska kunna anpassas och användas av de enskilda vårdinrättningarna. Mallarna hittar du här till höger.

Riskanalysen kompletteras då med verksamheternas egna direktiv utifrån tillgängligheten på personlig skyddsutrustning (PPE) och desinfektionsprodukter. För mer ingående riktlinjer läs anvisningarna i dokumentet Covid-19 Vårdhygien, som du hittar här till höger. 

Det kan också vara klokt att rekapitulera Jordbruksverkets (SJV) övergripande regelverk för vårdhygien inom djurens hälso- och sjukvård och där upprättandet av hygienplaner är ett lagstadgat krav. Detta återfinns på SJV:s hemsida. Till höger finns även Jordbruksverkets riktlinjer vid avsteg från ordinarie hygienplan på grund av covid-19 att ladda ner.

Följande personer har deltagit i arbetet med riskbedömningen och ingått i arbetsgruppen:

  • Anna-Maria Andersson, Hygiene Director IVC Evidensia
  • Kerstin Vikman, kvalitetschef Distriktsveterinärerna
  • Madelene Wijk, Group Infection Prevention and Control Manager AniCura
  • Maria Karlsson, verksamhetschef MittNorrlands Djursjukvård
  • Stine Hoelgaard, klinikveterinär Evidensia Helsingborg och representant Veterinär Vårdhygienförening
  • Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager Anicura