REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & SVENSK DJURSJUKVÅRD

”Vi måste utbilda tillräckligt många i Sverige”

Vi är en god bit in på det nya året, pandemin behåller greppet om världen och djursjukvårdsbranschen står fortsatt inför stora utmaningar. Så här svarar Julia Engqvist, veterinär och vd på Lapplands djurklinik, på fem frågor om framtida utmaningar.

26 februari 2021
Foto: Lapplands djurklinik

1. Pandemin är långt ifrån över, men kan du trots det se att det jobbiga år vi nu har bakom oss har gett dig något positivt som företagare?

Det är svårt att säga något positivt. Jag skulle såklart helst vilja att det aldrig hade hänt, men vi har fått en del nya erfarenheter som gör oss starkare som människor individuellt och som gör våra medarbetare starkare som team. Vi kom närmare varandra och alla har blivit mer engagerade i de svåra tiderna.
Jag tycker också att det verkar som att människor har kommit närmare natur och djur. Jag hoppas att djurägare som en effekt av det kommer ha lättare att se de eventuella hälsoproblem deras djur har. Att upptäcka problem i tid kan göra skillnad.

2. Hur arbetar du för att motivera och engagera din personal och dina kunder i år?

Jag upplever att engagemanget är stort bland många i samhället nu. Folk tar hand om varandra mer än vanligt och jag hoppas att slutet på pandemin kanske ger lite extra välbehövlig energi framöver. Eftersom ekonomin för många ofta är lite tuff i inledningen av året har vi erbjudit en gratis hälsokoll för alla hundar och katter. På det sättet vill vi motivera djurägare att komma in till oss för att ta hand om sina djur även om ekonomin annars kanske inte tillåtit det.

Djurvården var inte drabbad ekonomiskt på samma sätt som andra branscher. Men vi har ändå under året varit oroliga och granskat varje utgift lite extra. Mot slutet av året blev det tydligt att vi klarat oss bra. Eftersom personalen inte fått sin lön justerad valde vi då att betala ut en liten bonus för att visa uppskattning.

3. Hur drar du bäst nytta av medlemskapet i Gröna arbetsgivare?

Vi får mycket hjälp i arbetet med personalfrågor. Det handlar bland annat om att tolka vad som gäller i olika avtal så som anställningsavtal. Vi har också gått kurser via Gröna arbetsgivare som varit väldigt bra.

4. Vad lägger du stort fokus på som företagare under 2021?

Framförallt hoppas vi på att Coronapandemin snart är över. För oss som företag ligger mycket fokus på att vi snart startar en ny klinik i Luleå. Just nu jobbar vi med att svetsa samman gruppen som ska arbeta på kliniken och lägger extra vikt vid att hålla genomgående hög kvalitet som är vårt mål för 2021.

5. Hur ser du på problematiken med personalbrist inom djursjukvården – är ni själva drabbade och vad behöver göras, tycker du, för att komma tillrätta med problemet?

Personalbristen är ett faktum. Djurvårdare på utökad nivå behöver finnas kvar även efter 2022 om vi ska kunna fortsätta bedriva verksamhet som vi bedriver den nu. Det bör också finnas en tidsgräns då man får skriva journaler på engelska så att veterinärkompetensen kan säkras. Svenska är ett litet språk och vi har begränsat med veterinärer i landet vilket gör att vi inte räcker till för det behov som finns i dag. För att hitta kompetenser måste människor ha möjlighet att komma hit och jobba innan de gör stora satsningar på att lära sig språket. Dessutom går det snabbare och enklare att lära sig språket på plats i den svenska vardagen.

Personalbristen är en daglig utmaning och var även vårt största problem under 2020 då sjukdagarna ökade markant. För att lösa problemet långsiktigt måste regeringen redan nu kolla på antalet djurvårdspersonal som utbildas i Sverige. Beslut måste fattas så att vi får hjälp i framtiden. Dagens problem kan bara lösas genom att ta in hjälp från utlandet men vi måste bli medvetna om att djurmarknaden är i tillväxt över hela världen. Snart kan vi inte längre lösa problemet genom att importera hjälp utan måste utbilda tillräckligt många i Sverige.

Det är samtidigt väldigt viktigt att branschen ser till att arbeta med att förbättra villkoren för alla medarbetare då kraven i jobbet hela tiden ökar. Jag vet att vår personal är duktiga på att utveckla sina medicinska kunskaper men att hantera djurägare i dag har blivit mycket mer krävande då djuren har blivit som familjemedlemmar. Sociala medier innebär att det finns en problematik med vinklade åsikter och inlägg om djursjukvården som sprids och kan påverka arbetssituationen. Konkurrensen om att hitta personal kommer att bli den viktigaste utmaningen den närmaste framtiden.

Text: Moa Långbergs