NYHET - SKOGSBRUK

Ny struktur i skogssektionen ger större delaktighet

Att genomföra förändringar i organisationsstrukturen under pandemiåret 2020 har varit en utmaning för skogssektionen. Men nu sitter formen och förhoppningen är att ökat engagemang ska bidra till större medlemsnytta i framtiden.

4 juni 2021
Foto:

En enklare organisation med förbättrade möjligheter för medlemmar att engagera sig i enskilda frågeställningar. Beslutet om förändringen av Gröna arbetsgivares skogssektion togs i praktiken redan 2019. Under 2020 skulle den nya strukturen sättas och nya arbetsgrupper och forum köra igång.

– Det har varit en utmaning för oss att gå i mål med den nya organisationen utan att kunna ses. Alla möten har skett via Teams – och det är ju inte helt lätt att lära känna varandra på det sättet. Men fördelen nu är att vi har blivit mycket bättre på att använda oss av digitala verktyg och det kommer vi att fortsätta med även när vi kan ha fysiska möten igen. En mix av digitalt och fysiskt kommer gagna alla, säger Maud Petri Rådström, sektionsansvarig för Gröna arbetsgivares skogssektion.

Olika grupperingar att engagera sig i

Inom skogssektionen har de tidigare distrikten i norr och syd lagts ner. Inom sektionen finns nu tre kompetensförsörjningsråd – syd, mellan, och nord. Det finns även rikstäckande avtalsråd uppdelade på maskin, plantskolor, skogsvård och tjänstemän. Utöver detta finns sedan tidigare även ett arbetsmiljönätverk.

Kompetensförsörjningsråden träffas på regelbunden basis medan avtalsråden aktiveras vid arbete med avtalen inom de olika områdena. Att bättre komma ut och sprida förståelse för vad skogsbruket kan erbjuda och vilket kompetensbehov som finns i branschen samt arbetet med förenkling av kollektivavtalen är exempel på utmaningar som skogssektionen arbetar aktivt med. Inför nästa avtalsrörelse 2023 är förhoppningen att avtalsråden ska kunna bidra konkret med idéer och förbättringar som kan gynna alla medlemmar.

– Förhoppningen med grupperingarna är att ett större antal av medlemmarna blir aktiva i vår verksamhet, säger Maud Petri Rådström.

Synpunkter och feedback välkomnas

För många medlemmar är den nya strukturen kanske inget som märks. Vår rådgivningsverksamhet och stöd i arbetsrättsliga frågor har inte ändrats.
Om förändringen ger den ökade delaktighet vi hoppas på är för tidigt att utvärdera enligt Maud Petri Rådström.

– När man gör om i en organisation tar det lite tid innan man verkligen kan förstå om det fungerar som tänkt. Vi behöver våra medlemmar, det är för deras skull vi finns. Att utöka kontaktytan och försöka få fler engagerade är en prioriterad aktivitet. Alla synpunkter och feedback är välkomna och bidrar till en bättre och starkare organisation, säger Maud Petri Rådström.