REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & SKOGSBRUK

Skogsutbildning under pandemin

Hur påverkade vårens krav på fjärrundervisning kunskaperna hos eleverna på gymnasiets yrkesutbildningar? Frågar du Naturbruksgymnasiet i Burträsk är svaret: inte alls. ”Vi fick ställa om och göra förändringar, men alla elever har fått de moment de behöver”, säger rektor Jörgen Malm.

28 september 2020
Foto: Mikael Nyander

På Burträsk naturbruksgymnasium erbjuds utbildningar med inriktning på bland annat skogsmaskinförare – en utbildning som innehåller en hel del praktiska moment. Men under våren var skolan, precis som alla andra gymnasieskolor i Sverige, tvungna att gå över till fjärrundervisning.

– Det var tur i oturen att det skedde när det skedde eftersom årskurs tre vid den tiden var ute på praktik, säger Jörgen Malm. Vi är väldigt tacksamma för att företagen som tog emot dem lät dem fullfölja praktiken enligt plan.

Den teoretiska undervisningen lades relativt snabbt över på digitala kommunikationsverktyg.
– Hade det här hänt för ett år sedan hade vi haft en större omställning, men nu hade vi den digitala infrastrukturen på plats, säger Jörgen Malm. Eleverna hade var sin dator och vi hade en lärplattform där planeringen fanns och som elever och lärare var vana att jobba med. Dessutom gjorde lärarkåren ett riktigt bra jobb för att vi snabbt skulle kunna ställa om.

Praktiska moment på plats i skolan

Men vissa praktiska moment behövde ändå göras på skolan.
– Efter någon vecka av fjärrundervisning fick vi lov att ta in elever i små grupper och då prioriterade vi att i första hand ta in eleverna i årskurs tre så att de säkert skulle få alla sina praktiska moment innan studenten, säger Leif Lindroth, biträdande rektor.

För de yngre årskurserna ändrade skolan istället i planeringen.
– Till exempel brukar vi ha röjsågspraktik i årskurs ett, men den sköt vi fram till årskurs två och så fick ettorna under tiden göra sin motorsågsteori istället, säger Leif Lindroth.

Bättre digital kompetens

Tittar man på elevernas resultat, både på teoretiska och praktiska ämnen, har skolan inte sett några skillnader mot ett vanligt år.
– Istället har elevernas digitala kompetens ökat, påpekar Leif Lindroth. Däremot har det här varit tufft för de elever som har svårt att själva strukturera sin tillvaro, och både vi och eleverna har saknat den sociala dimension som undervisning på skolan innebär.

Höstterminen har nu börjat med undervisning på plats på skolan, men med en beredskap att ställa om ifall läget skulle kräva det.
– Vi har verktygen på plats och vi har prioriterat att lära ettorna att använda dem, säger Jörgen Malm. Dessutom använder vi de digitala verktygen i större utsträckning än vanligt även nu. Vi har mer sjukdom och VAB i personalstyrkan i höst, men vårens erfarenheter har gjort att lärarna då genomför lektionerna hemifrån per video istället.