NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Positiv trend för naturbruksprogrammet

Statistiken har under flera år visat negativa siffror för ansökningar till naturbruksprogrammet, men sedan ett par år tillbaka har trenden vänt. Från 2017 till 2018 ökade antalet sökande med hela 10 procent. Jobba grönt, Gröna arbetsgivares och LRFs storsatsning mot unga kan vara en av anledningarna.

12 februari 2019
Foto: Södra viken

Framförallt har intresset ökat för att söka sig till inriktningarna lantbruk och trädgård, där siffrorna har ökat i årskurs 2 med drygt 20 procent i jämförelse med 2017. Detta visar statistik som Naturbruksskolornas förening tar fram varje år.

Anledningarna till denna positiva trend för framförallt lantbruket och trädgårdsnäringen är säkerligen flera, men en bidragande faktor kan vara den storsatsning som Gröna arbetsgivare och LRF tillsammans har gjort i projektet Jobba grönt. Syftet med projektet och sajten Jobba grönt är att få fler unga och karriärbytare att bli verksamma i det gröna näringslivet, genom studier eller arbete.

- Det är förstås mycket glädjande att vi ser att trenden vänder och att det gedigna arbete vi lagt ner i Jobba grönt förhoppningsvis har bidragit till ett ökat intresse för att välja de gröna näringarna på gymnasiet även i år och kommande år, säger Lena-Liisa Tengblad, vd för Gröna arbetsgivare.

Jobba grönt

Satsningen Jobba grönt innehåller flera spår som riktar sig till olika målgrupper. Dels har en webbplats tagits fram, jobbagront.se, som fungerar som ett nav för samtliga aktiviteter som görs inom projektets ramar, dels har virtuella filmer tagits fram som visar olika yrken på ett lite nytt sätt.

På webben finns det också information till studie- och yrkesvägledare, SYV, pedagoger och föräldrar. Här finns också filmer som filmats i virtual reality, VR. De kan ses i 360-format på webben, ungdomsambassadörer har också deltagit i gymnasiermässor etc där de bl a gett besökande ungdomar möjlighet att t e x besöka ett lantbruk genom VR-glasögon.

I januari 2017 startade en ny satsning, med upprepning sommaren 2018, som kallades "Green challenge". Ett antal Youtube-stjärnor matchades med en ung företagare inom det gröna näringslivet för att delta en dag på jobbet och att utföra en utmaning på arbetsplatsen. Läs mer om projektet Jobba grönt eller kolla in filmerna på Youtube.