NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Positiva besked om gröna yrkesutbildningar

Tidigare i veckan presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019.

1 februari 2019
Foto: Unsplash

Inom de gröna näringarna noteras att skogsplanerarutbildningen på Vretagymnasiet åter startar upp. Det finns ett ökande behov på arbetsmarknaden skogsplanerare och att utbildningen startar är glädjande.

Det är positivt att det startar upp en driftledarutbildning inom lantbruk i Umeå. Det ska dock poängteras att Gröna arbetsgivare ser att skolor i södra Sverige i högre grad ansöker om att starta igång en driftledarutbildning. Behovet är mycket stort och förutom Umeå finns utbildningen idag bara på Vretagymnasiet, Östergötland.

Inom trädgårdsanläggning har det beviljats sex utbildningar på olika ställen i landet. Bland annat har Hvilan utbildning fått beviljat en trädgårdsmästarutbildning inom hållbar park och växtproduktion och som första utbildningsanordnare i Norra Europa kommer de ny ha möjlighet att utbilda konsulterande arborister med möjlighet till den internationella ETT-certifieringen, European Tree Worker.

Läs mer på Myndigheten för Yrkeshögskolans webbplats

Vid frågor kontakta Kristine Wiklund, expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning