NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

YH-flex växer med nya utbildare inom skogen

Till hösten fortsätter försöksverksamheten med YH-flex. Inom den skogliga delen har både Dille gård och Ljusdal fått platser. Tanken med YH-flex är att personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av utbildningen, i detta fall till skogsbrukstekniker, med hjälp av SSV-Svensk skogsvalidering kan tillgodoräkna sig delar av utbildningen.

8 april 2021
Foto: Unsplash

Med detta som utgångspunkt kan utbildningsanordnaren ge eleven en individualiserad komplettering mot examen.

– Vi ser mycket positivt på detta då det blir en snabbare väg in i skogsbranschen för dem som vill jobba som skogsmaskinförare, driva skogsvårds/avverkningsföretag eller fungera som arbetsledare/planerare/maskinförare, Säger Kristine Wiklund.

Yrkeshögskolan är ett attraktivt alternativ för den som letar efter en kort utbildning som leder till jobb. Förra året blev ett rekordår där antalet sökande steg med 31 procent enligt nya siffror från SCB. Till utbildningar inom Lantbruk, djurvård, trädgård och skog var söktrycket lite lägre. Det kan förklaras med att de gröna näringarna klarat sig bra i pandemin varpå det är få som varit i behov av omställning och karriärväxling.

Inom naturbruket beviljades 18 utbildningar vilket är en beviljandegrad på 62 procent och kan jämföras med 33 procent för alla ansökningarna.

Läs mer om YH-flex