DEBATT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Debatt: Den som tar studenten ska inte behöva bli arbetslös

I en gemensam debattartikel i Altinget skriver Industrirådet och Företagarna om vikten att matcha gymnasieutbildningarna mot företagens behov. Efter höstens val måste den regering som tillträder se till att reformering av gymnasieskolan och vuxenutbildningen prioriteras.

31 mars 2022
Foto: Mikael Nyander

"Trots otaliga satsningar och uttalat höga ambitioner är det allt för många som läser utbildningar som inte leder till jobb. Det tar stopp. För många företag känns det som att spela Memory med bara en bricka av varje sort. Resultatet är höga kostnader för den enskilde som inte kommer i arbete, för samhället som får stå för notan och för arbetsgivarna som letar efter annan kompetens än den som studenterna utbildats till."

Nu under våren kommer två viktiga propositioner att röstas om i riksdagen. Det handlar om propositionen om att återinföra grundläggande behörighet på samtliga gymnasieprogram samt propositionen om förbättrad planering och dimensionering av gymnasie- och gymnasial vuxenutbildning.

Bägge propositionerna kommer att gynna både elever och näringsliv men det räcker inte hela vägen. När elevernas utbildning matchar näringslivets kompetensbehov ökar chanserna för eleverna att få jobb. Propositionerna är i sig inte tillräckliga för att matchningen ska fungera fullt ut. Därför måste förbättringen av utbildningarna fortsätta efter nästa val.

"Gymnasieskolan och vuxenutbildningen måste reformeras."

Läs debattartikeln

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning