NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Naturbruksprogrammet fortsätter öka - glädjande för de gröna näringarna

Ny statistik visar på fortsatt högt söktryck till naturbruksprogrammet och antalet elever på programmet är det högsta sedan 2010. Statistiken visar också att antalet elever på inriktningarna lantbruk och skogsbruk ökar. Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för de gröna näringarna och detta visar att arbetet med att attrahera fler till branschen är framgångsrikt.

23 november 2022
Foto: Mikael Nyander

2021 var något av ett rekordår för naturbruksprogrammet, då ökade antalet sökanden markant och var det yrkesprogram som ökade mest i antalet förstaårselever jämfört med året innan. Nu visar ny statistik från Naturbruksskolornas Förening att den positiva trenden fortsätter för läsåret 2022/2023.

Nu går det 10 726 elever på naturbruksprogrammet vid samtliga naturbruksskolor i Sverige och 9 388 när det kommer till antalet elever vid medlemsskolor i Naturbruksskolornas Förening. Det är det högsta antalet sedan 2010.

Statistiken visar också att det går fler elever på inriktningarna lantbruk och skogsbruk i årskurs ett än årskurs två. Inom dessa inriktningar har dessutom andelen tjejer ökat i årskurs ett.

– Det är viktigt för de gröna näringarna att den positiva trenden för naturbruksprogrammet håller i sig. Kompetensförsörjningen är avgörande för våra branscher, säger Kristine Wiklund, expert inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare.

När gymnasiereformen GY11 infördes 2011 började antalet sökande till samtliga yrkesprogram inklusive naturbruksprogrammet att minska. En trolig orsak till det minskade intresset var att högskolebehörigheten togs bort på yrkesprogrammen.

– Det går att se en tydligt positiv trend efter bottennoteringen 2016, vilket är ett kvitto på att vårt arbete för att attrahera fler unga till de gröna näringarna har gett ett gott resultat. Det handlar till exempel om projektet Jobba Grönt som vi har drivit i samarbete med LRF sedan 2016, avslutar Kristine Wiklund.

Statistiken i sin helhet finns tillgänglig på Naturbruksskolornas Förenings webb. Gröna arbetsgivare är med och finansierar statistiken.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning