NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Naturbruksskolan Svenljunga har blivit certifierade som Teknikcollege

Många av Gröna arbetsgivares medlemsföretag har behov av skickliga medarbetare med kvalificerad teknisk utbildning. Därför har vi tillsammans med industrins övriga parter utvecklat konceptet Teknikcollege. Att bli certifierad innebär att utbildningen är relevant för arbetsmarknadens behov och är en viktig kvalitetsstämpel för skolan.

4 maj 2022
Bild på tjej i skogsmaskin.
Foto: Krepart

Den 28 april blev Naturbruksskolan Svenljunga certifierad som Teknikcollege. Naturbruksprogrammet – inriktning skogsbruk visar genom certifieringen att utbildningen håller hög kvalitet och att skolan har ett aktivt samarbete med skogsbranschen för att öka attraktionskraften och kvaliteten på utbildningen. Det är flera medlemsföretag hos Gröna arbetsgivare som medverkar till att eleverna utbildas med moderna och relevanta maskiner.

Svenljunga är det tredje Naturbruksgymnasiet som blir certifierat som Teknikcollege, efter Kalix naturbruksgymnasium och Slottegymnasiet i Ljusdal. Intresset för naturbruksprogrammet ökar allt mer, vilket är viktigt för branschen.

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Att vara en del av Teknikcollege innebär att utbildningen har en kvalitetssäkrad samverkan mellan skola och näringsliv.

 

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning