NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Välkomna satsningar på vuxnas lärande i vårändringsbudgeten

Gröna arbetsgivare välkomnar satsningen på 719 miljoner kronor till yrkesvux och yrkeshögskolan i regeringens vårändringsbudget. Kompetensförsörjningsfrågan är en av de gröna näringarnas största utmaningar och det finns idag stora brister på svensk arbetsmarknad avseende gymnasial yrkeskompetens och teknikerkompetens.

20 april 2023
Foto: Juliana Fälldin

– Generellt är vuxenutbildning eftersatt inom de gröna näringarna, bland annat på grund av de höga kostnaderna för att arrangera utbildningarna. Förhoppningsvis kan den här satsningen innebära att fler anordnare kan erbjuda utbildningar, säger Lena-Liisa Tengblad, vd för Gröna arbetsgivare.

Vi ser samtidigt en brist på långsiktighet inom framför allt yrkesvux. Den årliga tilldelningen av medel gör att kommunerna premierar utbildningar där det är lätt att variera antalet platser utifrån de tillgängliga statsbidragen. Det missgynnar utbildningar som kräver mer omfattande investeringar eller involvering av företagsnätverk för att skapa utbildning av hög kvalitet.

Eftersom yrkesvux i huvudsak drivs med statsbidrag ser Gröna arbetsgivare att det är önskvärt att skapa en mer långsiktig finansiering som ökar möjligheterna att genomföra investeringar och etablera fungerande nätverk. De insatser för att förbättra dimensioneringen av gymnasial utbildning som riksdagen fattade beslut om 2022 bör utgöra en grund för en sådan mer långsiktig finansiering av yrkesvux.