REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Alla vill inte bli influencers - Så väljer unga jobb

Hur tänker unga när de ska bestämma sig för ett yrke idag? Vilka värderingar har de och vad är viktigt för dem hos en arbetsgivare? Ungdomsbarometern har hjälpt näringsliv och myndigheter att hålla takt med ungdomars förändrade vanor och beteenden sedan 90-talet. Gröna Arbetsgivare har pratat med dem.

2 oktober 2019