REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Alla vill inte bli influencers - Så väljer unga jobb

Hur tänker unga när de ska bestämma sig för ett yrke idag? Vilka värderingar har de och vad är viktigt för dem hos en arbetsgivare? Ungdomsbarometern har hjälpt näringsliv och myndigheter att hålla takt med ungdomars förändrade vanor och beteenden sedan 90-talet. Gröna Arbetsgivare har pratat med dem.

2 oktober 2019
Foto:

Arbetsmarknaden är i ständig förändring och konkurrensen om framtidens arbetskraft är stark. Därför gäller det för arbetsgivare att ha koll på sin målgrupp. Vad som var lockande med en arbetsplats igår är det inte nödvändigtvis idag. Det betyder emellertid inte att allt förändras. Till skillnad mot en vanlig föreställning, attraheras unga idag av tryggheten i en fast anställning. Inte heller vill alla bli influencers, klassiska akademikeryrken som jurist och ekonom är fortfarande eftertraktade.

– Det som inte stämmer längre är däremot den klassiska ungdomsstereotypen att alla vill jobba med media. Det är inte lika många som vill bli journalister eller programledare längre. Däremot finns det såklart grupper som drömmer om att bli influencers, men man ska inte överskatta storleken på den gruppen, säger Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern.

Han berättar att de flesta ungdomar inte har någon längre erfarenhet från en arbetsplats och deras förväntningar på hur det är kan vara överraskande för deras nya chefer.

– Hemifrån är man van att få vara med och bestämma och få sitt sagt om vad man ska äta eller vart familjen ska åka på semester. I skolan är det elevdemokrati som gäller. Det förhållningssättet tar man med sig in i arbetslivet också, säger Ulrik Hoffman.

Faktum är att unga ställer väldigt höga krav på ledarskapet. En chef ska vara tydlig och ge feedback, hen ska motivera och förklara syftet bakom olika arbetsuppgifter. Samtidigt ska chefen vara, om inte en kompis så åtminstone någon man kan ha en trevlig relation med.

– Ungdomar letar främst efter ett bra och trevligt ställe att vara på. Man vill inte bara gå till jobbet, bli tillsagd vad man ska göra och sedan gå därifrån. Man vill ha lite kul under tiden också. Därför är den sociala kontexten viktig, säger Ulrik Hoffman.

Det finns även ett tydligt politiskt engagemang hos ungdomar. Att på ett eller annat sätt få vara med och påverka samhället i positiv riktning är många gånger lika viktigt som pengar. I regel värdesätter de en grundtrygghet högt.

– Fler unga värdesätter fast anställning högre idag jämfört med för 10–15 år sedan. Samtidigt vill man inte jobba 40 timmar i veckan med ett fast schema heller. Det är en paradox många arbetsgivare har svårt att veta hur de ska hantera.

Hur kan arbetsgivare i den gröna näringen attrahera unga?

– Naturbruk är ett av de få yrkesprogram som faktiskt ökar just nu, men det handlar om att ta vara på ett ökande intresse för gröna näringar och visa på bredden. När man pratar om smalare utbildningsområden måste man börja i yngre åldrar. Det är inte troligt att elever i årskurs nio helt plötsligt ska intressera sig för en ny utbildning, säger Ulrik Hoffman och lägger till:

– Man visar naturligtvis upp en bra bild av sig själv, men också en sann bild. Många unga är jätteduktiga på att söka information och det går inte att lura dem.