REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Från kris till rekord på Kalix naturbruksgymnasium

Skolans rektor Mona Sundqvist berättar om hur de kunde vända söktrenden och vikten av att samverka med regionens företag för långsiktig kompetensförsörjning.

2 oktober 2019
Foto:

I Kalix i Norrbotten ligger Naturbruksgymnasiet med inriktning skog. Eleverna erbjuds tre yrkesutgångar; skogsmaskinförare, skogsvårdare, skogsmaskinservice. För tre år sedan tog Kalix kommun över ansvaret för gymnasiet där det fram till dess hade varit ett vikande elevantal och diskussioner om nedläggning.

Mycket har hänt sedan dess och skolan är även sedan ett år tillbaka certifierad som teknikcollege; en kvalitetsstämpel på utbildningen där företagen är med och formar innehållet.

– Det känns oerhört kul att höstterminen är igång! I år har vi dubbla klasser i årskurs ett, så under sommaren har vi förberett för att kunna ta emot alla dessa elever genom att säkerställa behöriga lärare och att vi har nog med praktikplatser, klassrum och utrustning, säger Mona.

Skolan har lyckats vända negativa söksiffror till rekordsiffror, där Mona tror att den främsta anledningen är deras aktiva samverkan med företagen. Skolan har även förbättrat sin marknadsföring och når eleverna på ett annat sätt än tidigare, exempelvis via sociala medier.

– Våra elever har bra jobbmöjligheter efter examen. Ibland får vi stoppa elever från att avsluta sin utbildning i förtid då företagen är och rycker i dem. Vi vill ju allra först att de ska gå ut skolan. Efter det gläder vi oss att de börjar jobba, säger Mona.

Anders Öhman, entreprenör i Piteå ser glädjande på det ökade söktrycket till skolan, vilket ger både ökad konkurrens om platserna och fler kompetenta medarbetare för entreprenörerna att anställa. I området runt Piteå har bristen på utbildade förare ökat de senaste åren och behoven är idag stora. För Anders är det viktigt att entreprenörerna engagerar sig i skolorna för att gemensamt skapa förutsättningar för strategisk kompetensförsörjning. För att få till en fungerande samverkan behöver entreprenörerna exempelvis lösa APL-platser åt eleverna, något som fortfarande kan vara en utmaning.

– Speciellt för mindre entreprenörer kan det vara svårt att ta emot elever, då tillgången till maskiner kan vara begränsade. Ett drömscenario hade varit om eleven haft tillgång till en egen maskin från skolan och kunnat jobba parallellt med en erfaren förare. Men tack vare ökad samverkan mellan skola, skogsindustri och entreprenörer hittar vi förhoppningsvis framtida lösningar.

Ulf Sandström, verksamhetsledare för Skoglig samverkan i Norrbotten är också positiv då det kommer till utvecklingen i Kalix. Organisationen jobbar aktivt för att eleverna ska få en så bra utbildning som möjligt.

– Vår samverkan med Naturbruksgymnasiet har stor betydelse för branschens fortsatta utveckling.

Att skolan för ett år sedan certifierades inom Teknikcollege gav utbildningen ytterligare ett uppsving som bidrar till ökad attraktionskraft, säger Ulf och fortsätter, för eleverna finns det jobb inom skogsindustrin oavsett låg- eller högkonjunktur. Branschen är i stort behov av ny arbetskraft och eleverna på Kalix Naturbruksgymnasium har mycket god kompetens och är eftertraktade.